TerugGa terug
  • Aantal reacties: 0

Ecopassage Schie krijgt binnenkort twee nieuwe recreatieve objecten: een lichtgewicht voetgangersbrug over De Berkelse Zweth en een landschappelijk uitkijkpunt over het veenweidegebied van Midden-Delfland. Plein06 ontwierp beide objecten met polderidentiteit in opdracht van de Provincie Zuid-Holland en Movares. De aanbestedingsprocedure is inmiddels gestart en de realisatie staat gepland voor het eerste kwartaal van 2015. Ecopassage Schie is onderdeel van het gebiedsgericht programma Integrale Ontwikkeling Delft Schiedam (IODS) van de provincie Zuid-Holland. Het project creëert een verbinding tussen de Akkerdijksche Plassen en de Vlietlanden voor kleine zoogdieren en amfibieën. Beleving van natuur en landschap is daarbij een belangrijk doel.

De nieuwe voetgangersbrug over de Berkelsche Zweth en de ‘uitkijkterp’ langs de Huigenhofsloot verrijken het veenweidegebied van Midden-Delfland. Ze vertalen de aanwezige landschapselementen tot een inspirerend ontwerp. Zo refereert de vormentaal die plein06 voor de objecten bedacht naar die van de veendijken in het gebied. Het hekwerk op brug en uitkijkpunt, is geïnspireerd op de houten boerenhekken die in de omgeving voorkomen. En de verspringende liggers in het hekwerk zijn een speelse referentie naar de langwerpige polderverkaveling.

De brug en het uitkijkpunt zijn eenvoudige objecten maar er valt van alles te ontdekken. Het zijn verblijfsplekken waar mensen kunnen zitten, kijken en zelfs iets kunnen opsteken. Plekken die dankzij een weloverwogen materiaalkeuze mooi oud worden en voor een lange levensduur staan.

Kijk voor meer informatie onder projecten>natuurontwikkeling

Geef een reactie