TerugGa terug
  • Aantal reacties: 0

Mobiliteit en water zijn twee bepalende thema’s voor de nabije en verre toekomst. Wij werken als ontwerpbureau aan de meest innovatieve, integrale en kwalitatieve inpassingen van weg en waterbouw. De slimste toekomstbestendige oplossingen ontstaan door een integraal proces, een open houding en kostenbewust ontwerpen. Met deze reden schrijven en inspireren wij u graag 1 keer per maand over onze bevindingen en gaan we graag met u in gesprek.

BEIDE ZIJDEN VAN HET SPECTRUM
Wij staan als ontwerpbureau aan beiden zijden van het spectrum. We stellen ambitiedocumenten op, maken vormgevingsdocumenten en ontwerpen voor de opdrachtgever om de kwaliteit in de uitvoering te borgen. Aan de andere zijde dingen wij mee samen met bouwers in aanbestedingstrajecten om de maximale EMVI score te behalen en de laagste prijs aan te bieden.

Bij beide zijden merken we een drang om kwaliteit te maken. De opdrachtgever wil graag kwaliteit borgen en de bouwers zijn het langzaam zat om weer alleen op prijs te moeten inschrijven, terwijl ze fantastische innovatieve bouwproducten en ideeën hebben om de opgave naar een hoger niveau te tillen. Je zou zeggen dat opdrachtgever en opdrachtnemer elkaar aanvullen. Helaas komen de ambities van een project niet altijd tot hun recht, door de manier waarop we gunningstrajecten op dit moment met elkaar hebben georganiseerd. Partijen staan lijnrecht tegenover elkaar in plaats van naast elkaar.

AANBESTEDING VAN DE TOEKOMST
Hier willen we het graag met u over hebben, hoe ziet u de huidige gang van zaken? Een aanbesteding die gegund wordt op de laagste prijs en het tellen van punten binnen een juridisch kader… Is dit de methode om de meest duurzame en kwalitatieve projecten te realiseren? Is dit de manier waarop we bouwen aan projecten die voor ons de komende honderd jaar niet alleen veilig stellen maar ook economische, energetische en ecologische vooruitgang te boeken.

Graag horen we uw mening.

Een voorbeeld
Voor degene die graag geïnspireerd worden op nieuwe techniek en innovatieve flexibel waterkering, zie hieronder de presentatie die Robbert Jan gaf op het symposium voor de Vlotterkering afgelopen 15 april.

 

pitchDuraVermeer_Dordrecht_vlotterkering.indd

Geef een reactie