TerugGa terug
  • Aantal reacties: 0

Uitnodiging – Kenniscafé De Gelukkige Stad 29 juni om 16.00 uur

Graag nodigen we u uit voor het Kenniscafé van De Gelukkige Stad op donderdag 29 juni! Vanaf 16:00 zullen we met verschillende korte presentaties antwoord proberen te vinden op de vraag: Hoe creëren we een inclusieve maatschappij waarin mensen actief onderdeel worden van oplossingen voor een circulaire en veerkrachtige Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH).
Via zes lezingen vanuit verschillende achtergronden hopen we inzicht te geven op welke wijze de Hub het afgelopen jaar een start heeft gemaakt aan de vormgeving van een visie voor de MRDH in 2040. Ontwerpen met sociale domeinen in de stad is daarin een belangrijke opgave voor de stad gebleken, waarbij vertrouwen de basis vormt voor ontmoeting en verbinding. Vanuit deze basis hebben afstudeerstudenten onderzocht hoe maatschappelijke betrokkenheid en particulier initiatief omgezet kunnen worden in collectieve oplossingen.

We laten zien welke (ruimtelijke) opgaves er liggen voor een circulaire, maar vooral inclusieve economie. Hoe kunnen we stedelijke vraagstukken zo oplossen dat er mogelijkheden ontstaan voor ontwikkeling, zelfontplooiing en geluk? We gaan graag met u in gesprek over deze onderwerpen, zodat we samen vanuit verschillende perspectieven deze visie verder kunnen uitbreiden. Ook stellen we graag onze nieuwe ambassadeurs en partners voor!

AANMELDEN KAN HIER

Locatie: Groot Handelsgebouw Rotterdam, Ingang A, unit A1.196

Programma:

16:00 – 16:30 Inloop & ontvangst

16:30 – 16:50 Introductie door Robbert Jan van der Veen (initiatiefnemer De Gelukkige Stad, directeur plein06)

16:50 – 17:00 Ontmoeten en verbinden door Tjerk Wobbes (De Gelukkige Stad, plein06)

17:00 – 17:10 Vertrouwen in de stad door Esther Keymolen (Assistant Professor elaw, Universiteit Leiden)

17:10 – 17:20 Van spullen tot steden: systemen door de schalen heen door Stella Groenewoud (De Gelukkige Stad, Msc student TUDelft, Architectuur)

17:40 – 17:50 Motivating local community energy initiatives door Emmy van Gennip (Msc student TUDelft, Management and Economy of Network Industries)

17:50 – 18:00 From intention to inaction – understanding recycling behavior door Kathrin Wendt (Msc student EUR – Global Business and Sustainability)

18:00 – 18:10 Een inclusieve economie door Matthijs de Vries (Adviseur ruimtelijke economisch strategisch beleid, Gemeente Den Haag)

We hopen u op 29 juni te mogen ontvangen in de Happy City Hub aan het Stationsplein in Rotterdam!

Geef een reactie