TerugGa terug
  • Aantal reacties: 0

Rijksbouwmeester Floris Alkemade organiseerde op 11 september een toogdag over de evaluatie van de beroepservaringperiode in Den Haag.

Aanleiding voor de toogdag is de in juni gestarte evaluatie van de beroepservaringperiode die is vastgelegd in de Wet op de architectentitel.
Doel van de dag was om samen met alle betrokkenen een eerste reactie te krijgen op de evaluatieresultaten. Aanwezig waren de beroepsorganisaties BNA, BNSp, NVTL en BNI, de drie universiteiten TU Delft, TU Eindhoven en WUR, vertegenwoordigers van de Academies van Bouwkunst en Kunstacademies, Stichting PEP, Bureau Architectenregister en de ministeries van BZK, OCW en EZ.

Koen was aanwezig omĀ een toelichting te geven op het Ruimtelijk Traineeship voor Stedenbouwkundigen en Landschapsarchitecten in Rotterdam.
De eerste resultaten van de beroepservaringperiode zijn overwegend positief. De uitkomsten van de evaluatie worden neergelegd in de rapportage die eind 2017 aan de Tweede Kamer wordt gezonden.

 

Geef een reactie