TerugGa terug

Bij plein06 werk ik aan de toekomst – ik wil niet zomaar gebieden creëren waar we nu van kunnen genieten, maar juist nadenken over hoe we onze ontwerpen écht duurzaam en toekomstbestendig gaan maken, zodat deze op lange termijn ook kwalitatief blijven. Ontwerpen voor de toekomst, betekent bij plein06 dat we aandacht geven aan alle verschillende lagen van het landschap door deze goed te analyseren en de mogelijke verbeteringen en (meekoppel-)kansen voor de toekomst te identificeren en de conclusies hiervan mee te nemen in het ontwerp. Een plan is toekomstbestendig als er naast de concrete ruimtelijke oplossingen een strategie is bedacht om het gebied flexibel en veerkrachtig te houden, zodat het binnen een bandbreedte van verschillende, mogelijke toekomstscenarios en onzekerheden kan blijven functioneren als een prettig gebruiks- en verblijfsgebied.

Ik ben al sinds 2014, toen ik als stagiair bij plein06 werkte, betrokken geweest bij verschillende, uiteenlopende projecten waardoor ik een goede integrale ontwerpbasis tussen landschap en stad heb kunnen opbouwen. Tijdens mijn studie en stage heb ik zowel nationaal als internationaal gewerkt aan veel verschillende ontwerpprojecten (van voedselbos, recreatieve geluidswal, nationaal park en stedelijke binnentuin, tot sociaal cohesievere wijken in Parijs), maar tegenwoordig ligt mijn specialisme in klimaatadaptief ontwerpen, doordat ik tijdens mijn studie Landschapsarchitectuur in Wageningen onderzoek heb gedaan naar ‘climate responsive design’ en duurzaamheid. Daarom zet ik me in het ontwerpproces bij plein06 vaak in om van een gebied een duurzaam systeem te creëren. Ook vind ik belangrijk om overzicht te houden op de inhoudelijke en grafische kwaliteit van de producten die we maken.