TerugGa terug

Mijn interesse binnen stedenbouw ligt voornamelijk in de relatie tussen de mens en de stad. Binnen ontwerpopgaven probeer ik altijd de menselijke schaal voorop te stellen. Daarnaast ligt mijn interesse ook bij strategische complexere opgaven zoals het stedelijke metabolisme en circulariteit.

Momenteel ben ik een tweedejaars master student Urbanism aan de TU Delft en wil ik tijdens mijn stage mijn kennis over het integraal ontwerpen van de stad verbreden en daarbij nadenken over de kansen en problemen van nu en de toekomst.