TerugGa terug

Ik vind het geweldig om in een divers team of een proces met vele stakeholders resultaat te boeken. Veel tijd steek ik in het doorgronden van de opgave en de strategische belangen. In gesprek met mensen, op zoek naar hun enthousiasme, komt de energie los en vliegen de ideeën je om de oren. Een werkbaar plan van aanpak is dan snel gemaakt.

Door veel kennis over het planologisch traject en de financiën in gebiedsontwikkeling, ben ik goed in het uitstippelen van een strategie voor ontwikkeling. Iedereen vindt het moeilijk om buiten dagelijkse processen te stappen en aandacht te geven aan een hoger abstractieniveau en een langere termijn. Ik help daar graag bij en zet dat langetermijnperspectief om in haalbare mijlpalen.

Mijn inspiratie: het boek Blue Ocean Strategy met in het bijzonder het begrip Value Innovation. Waarde-innovatie speelt in op de behoeftes van mensen, zodat ze het meteen omarmen. Zo moeten we ook werken aan de stad. De nieuwe generatie is aan zet. Innovatie komt immers van hen die niets hebben bereikt en alles nog kunnen maken.

Open image

Een vraag over een complexe gebiedsopgave, beleid en financiële haalbaarheid? Iemand nodig die zaken in beweging zet? Koen bellen!