TerugGa terug
  • Aantal reacties: 0

De afgelopen jaren zijn zowel bij gemeentes als bij projectontwikkelaars de ontwerp- en conceptafdelingen drastisch gekrompen. Daarmee is het innovatievermogen voor stedelijke ontwikkeling aangetast.  Nieuwe innovaties blijven uit en we proberen te bouwen op basis van een verouderde planvoorraad. Een planvoorraad gestoeld op oude economisch-maatschappelijke aannames en vooruitzichten.

Om innovaties terug te brengen in de stedelijke ontwikkeling, introduceert plein06 de Studiodag, een quickscan voor succesvolle gebiedsontwikkeling. Het gedachtengoed en de oplossingen van plein06 – bureau voor waardevolle gebiedstransformatie – passen bij de nieuwe tijd. Om de introductie van de Mobiele Studiodag kracht bij te zetten, lanceerde het Rotterdamse bureau vanmorgen (donderdag 13 juni) zijn nieuwe website: www.plein06.nl.

Complexiteit wegnemen
Innovatie in stedelijke ontwikkeling is alleen mogelijk als bestaande structuren doorbroken worden. De frisse blik, expertise en aanpak van plein06 maken dat mogelijk. Om waardevolle gebiedstransformatie van de grond te krijgen, brengt plein06 alle belanghebbende partijen en vakspecialisten zo vroeg mogelijk in het ontwikkelproces met elkaar aan tafel. Dat geeft inspiratie voor de kansen en mogelijkheden van een gebied. Bovendien ontstaan er zo snel creatieve oplossingen, waardevol voor alle partijen. Met deze aanpak is het jonge bureau succesvol in Nederland  en Turkije. ‘Alleen door kennisdeling in een vroeg stadium zijn we in staat om daadwerkelijk te innoveren. Zo kunnen wij met simpele oplossingen het stedelijk weefsel duurzaam versterken,’ aldus directeur Koen de Boo.

(De randen van) de Stad van de toekomst
De stad van de toekomst groeit in de visie van plein06 stapsgewijs en kwalitatief, in plaats van kwantitatief. Ontmoetingen zijn er op veel plekken mogelijk en de natuur wordt er ervaren op de meest (on)verwachte plekken. In multi-tenantgebouwen komen wonen, werken en recreëren bij elkaar, zodat duurzame mobiliteit echt een kans krijgt. Aan de randen van steden en dorpen creëert plein06 gewilde woonmilieus, die de kwaliteit en toegankelijkheid van het buitengebied stimuleren en waar de ecologie en landelijke activiteiten wel bij varen. Wie daar waarde wil creëren, moet onderscheidend zijn.

Studiodag en innovatienetwerk
Voor projectontwikkelaars, grondeigenaren en gemeenten die snel nieuwe inspiratie willen opdoen voor creatieve, haalbare en waardevolle ideeën, heeft plein06 de Studiodag ontwikkelt. Een quickscan op locatie voor succesvolle gebiedsontwikkeling, met binnen één dag een sterk en onderscheidend concept, dat duurzame waarde en kwaliteit aan de leefomgeving toevoegt.

Naar aanleiding van de positieve ervaringen met de Studiodag onderzoekt plein06 op dit moment met diverse marktpartijen uit Nederland en Turkije de mogelijkheid om een duurzaam stedelijk innovatienetwerk op te zetten. In dit innovatienetwerk zullen de grootstedelijke vraagstukken van de toekomst worden onderzocht die niet binnen het bereik van de Studiodag aan de orde komen.

Geef een reactie