TerugGa terug
  • Aantal reacties: 0

Maassluis – De aanleg van de vernieuwde boulevard aan de Waterweg in het Zuid-Hollandse Maassluis is sinds enkele weken in volle gang. Robbert Jan van der Veen en Esther de Graaf van plein06 landschapsarchitecten ontwierpen in samenwerking met Patrick Emmett van de gemeente Maassluis een uitzonderlijk multifunctionele en duurzame ontmoetingsplek aan de Waterweg. In mei 2014 zal de nieuwe boulevard klaar zijn voor gebruik.

Multifunctioneel gebruik

Het ontwerp voor de hernieuwde Waterwegboulevard zal Maassluis dit voorjaar een nieuw gezicht geven aan de waterkant. Door de introductie van een betonnen slinger transformeert ontwerpbureau plein06 de rommelige boulevardzone tot een aantrekkelijke multifunctionele ontmoetingsplek. Binnen de 5000m2 van het projectgebied ontstaan straks diverse gebruiksplekken met hoge verblijfskwaliteit. Voetballende kinderen, picknickende families, hardloopclubjes, kleine tot middelgrote evenementen of gewoon een plek om te rusten – door slim ontwerp kunnen uiteenlopende functies onafhankelijk van elkaar op de boulevard een plek hebben. De aan te leggen groenslinger zal de diverse verblijfsplekken aaneenrijgen en markeert de scheiding tussen boulevard en parkeerplekken.

Slim (her)gebruik van natuurlijke materialen 

Natuurlijk en duurzaam materiaalgebruik vormde een randvoorwaarde voor alle betrokken partijen tijdens het ontwerpproces. Plein06 gaf de boulevardzone zo vorm dat de bestaande asfaltfundering behouden kon blijven. Met een nieuwe toplaag van gemengde steenslag uit Europa zal het asfalt er straks weer als nieuw uitzien. De toegepaste materialen in het ontwerp bestaan zoveel mogelijk uit natuurlijke producten. De betonnen slinger van prefab (her te gebruiken) betonelementen uit Nederland zal ruimte bieden aan een verzameling inheemse planten. Met het vergroten van het totaal oppervlak aan groen zal de waterbergingscapaciteit van het gebied bovendien toenemen. FsC-houten zitelementen en verlichtingsmasten met LED verlichting sluiten aan bij het natuurlijke karakter van de plek en zullen op termijn mooi verweren onder invloed van de elementen.

Ecologische meerwaarde groen

Groen verhoogt de belevingswaarde van de plek en verbindt mens met natuur. Met het zorgvuldig door Plein06 uitgekozen beplantingsschema denkt het ontwerpbureau ook de ecologie in de omgeving te versterken. De nieuwe boulevard zal geflankeerd worden door een zestal grote perenbomen. Deze inheemse bomen geven na de bloei (nectar) peervormige vruchten die kleine zangvogels, kraaiachtigen en kleine zoogdieren aantrekt. De bomen fungeren bovendien als verblijf- en schuilplaats voor diverse vogels.

Het slingerende betonelement is gevuld met een gevarieerd palet aan vaste planten, wilde bloemen en grassen. De jaarrond boeiende beplanting met soorten als Achillea, Sedum en Allium zal vlinders, bijen en insecten lokken. De huidige granietstenen kades aan de Waterweg staan vol met natuurlijk groen. Zo ontstaat in combinatie met deze ontwikkeling een groter foerageer- en voedselrijk gebied voor soorten die leven op de grens van land en water.

Geef een reactie