TerugGa terug
  • Aantal reacties: 0

Een stage bij plein06 betekent werken aan complexe urgente ruimtelijke vraagstukken
De huidige stedelijke vraagstukken klimaatadaptatie, natuurinclusiviteit en sociale duurzaamheid vragen steeds meer om een integrale benadering. Naast kennis van de stad en de mens die daarin leeft, is kennis over het landschap en de techniek daarachter noodzakelijk. Plein06 balanceert op het punt waar landschapsarchitectuur, stedenbouw en techniek samenkomen. Daarom koos ik voor een stage bij dit bureau, niet alleen om me als toekomstig stedenbouwkundige te ontwikkelen, maar vooral ook te leren over de techniek en het landschap.

Precies deze brede blik is de essentie van mijn stageperiode bij plein06. Dat betekent soms lastige opgaves.

Zo werd ik tijdens één van mijn eerste projecten gevraagd mee te denken over een integrale visie voor de Binckhorst. Een erg complexe gebiedsontwikkeling in Den Haag. Het combineren en vooral concreet maken van termen als circulariteit, natuurinclusiviteit, bereikbaarheid en de Omgevingswet kan alleen als je de verschillende kanten van plein06 tegelijkertijd inzet. Zo werden deze soms vage termen opeens concreet.

Maar ook voor de puur stedenbouwkundige kant is plek. Zo kreeg ik ruimte om te leren verkavelen, een nota van uitgangspunten op te stellen en andere praktische stedenbouwkundige tools waar weinig ruimte voor is in mijn studie. Leren en ontwikkelen staat hoog in het prioriteitenlijstje van dit bureau. Verwacht dan ook veel stimulatie vanuit de projectarchitecten en partners.

Eigen initiatief is daarbij belangrijk. Je krijgt de ruimte om aan te geven wat je wilt leren, pak deze ruimte ook vooral om aan projecten mee te werken die voor jou relevant zijn. Door de brede oriëntatie van het bureau loopt er altijd wel een project dat interessant is. Dit gaat van tuinontwerp tot integrale gebiedsontwikkelingen en visies op regionale schaal. Verwacht echter niet maanden aan één project te werken. De opgaven volgen elkaar snel op en snel kunnen schakelen is daarom handig. Maar dat leer je wel.

Het bureau probeert ook van de stagiairs te leren. Als deel van projectteams heeft je input waarde en is de kennis die je zelf meebrengt relevant om een stempel te drukken op de projecten. Tijdens workshops wordt informatie over software als Vectorworks en QGIS gedeeld en groei je snel in je rol.

Deze stageperiode gebruik ik om mezelf breder te oriënteren op het vak van de stedenbouwkundige voordat mijn afstuderen begint. In mijn afstudeerproject hoop ik straks veel aspecten van mijn stageperiode te kunnen meenemen om het project sterker en evenwichtiger te maken. Wat jij als stagiair wilt meenemen uit je stage is persoonlijk. Bepaal vooral zelf wat je wilt leren, maar wees niet bang om ook de andere kanten van stadmaken te leren kennen.
Sebastien Reinink, Masterstudent stedenbouwkunde aan de TU Delft

Wil je ook stage lopen bij plein06? Klik dan hier

Geef een reactie