TerugGa terug
  • Aantal reacties: 0

De voortekenen voor 2015 zijn zeer goed. Wie kennis heeft van de grootdenkers van ons vak, of wie weleens wordt meegezogen in een Twitter-wolk, is het misschien al bekend; er mag weer groots en integraal gedacht worden! Of zoals the Guardian schreef in november: “For the sake of our cities, it’s time to make town planning cool again.” In 2015 gaan we weer nadenken over integrale en klimaatbestendige oplossingen op stedelijke schaal.

De afgelopen jaren zijn de kaarten opnieuw geschud. Sterker nog: iedereen heeft ze gewoon uit zijn handen laten vallen. De nationale overheid was al lekker aan het decentraliseren en aan het loslaten, grif gevolgd door enthousiaste provinciën en gemeenten waar stadsdenken ineens ook ‘not done’ is. Welke wethouder is recent nog verkozen vanwege een visie op zijn stad?

De ontwikkelaars die tot 2008 vooraan stonden met het idee dat de plannen niet groots en integraal genoeg konden, hebben bij bosjes de stekker uit hun conceptstudio’s getrokken. De first-losers zijn de architecten- en stedenbouwbureaus die naar ontwerpwerk konden fluiten. Wie nog wel aan het werk was, moest zijn werk liefst gisteren af hebben, want er was eigenlijk alleen geld om te bouwen.

Maar in een tijd waarin de veranderingen elkaar steeds sneller opvolgen, kunnen we niet zes jaar zonder stadsdenken. Wij hebben in 2014 alvast wat plooien gladgestreken en zijn zo de weg naar de grote en integrale plannen, of beter strategieën, weer ingeslagen:

–      Robbert Jan is ambassadeur van Building with Nature en werkt aan grote opgaven binnen het Deltaprogramma, ruimtelijke adaptatie en de klimaatbestendige stad. Hij sprak in 2014 op nationale symposia en congressen. Als ambassadeur van Building with Nature zal hij in 2015 de visie voor het binnenstedelijke gebied verder verdiepen en publiceren in artikelen en lezingen.

–     Koen verenigt de ‘Coole Town Planners’ binnen de BNSP. Van juli tot december trok hij door het land om met stedenbouwers en planologen te komen tot een nieuwe beroepsvereniging. De beroepsgroep gaat lokale overheden actief tegemoet treden en helpen met de opgaven in hun steden.

Tim, Nora en Robbert Jan staan in de finale van de Delta Water Award in een team met Grontmij en Wageningen Universiteit. Ze pakken het zoetwaterprobleem in Zeeland aan door een lokale en haalbare oplossing te introduceren. Het plan koppelt het systeem van oppervlaktewater in de stad aan een nieuwe recreatieve en natuurlijke zoetwatervoorziening voor landbouw langs bestaande slaperdijken aan de randen van stedelijk gebied.

–     Esther en Evelien zijn geselecteerd voor de open oproep ‘Experimenteren met Stadslabs’
in samenwerking met de gemeente Dordrecht en Platform Duurzaamheid Dordrecht. De case omvat ontwerpend onderzoek om ideeën, wensen en expertise bij elkaar te brengen en te vertalen naar een klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting van de stad. De gemeente Dordrecht wijst een locatie aan om tot uitvoering te komen.

–     Robbert Jan initieert en coördineert het Honours Programme InnovationLAB ‘De Gelukkige Stad’. De ’Colleges van Bestuur van de Universiteit Leiden, de TU Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam hebben de plannen omarmd. Zes PHD’ers, drie professoren en drie start-ups voeden het InnovationLAB. De interfacultaire en interuniversitaire HonoursStudenten, bieden oplossingen en faciliteren de ‘De Gelukkige Stad’. Een event volgt in mei 2015. Voor meer informatie email: info@hpinnovationLAB.nl

Het was een mooi jaar waarin wij zelf onze kaarten van tafel hebben gepakt. We zijn blij met de hand die we nu hebben. We zien ernaar uit om met u in 2015 een mooie kaart te leggen.

Geef een reactie