TerugGa terug
  • Aantal reacties: 0

Donderdag 22 juni is Tjerk Wobbes te gast bij platform Stad om in gesprek te gaan over de openbare ruimte van morgen. Meer informatie hieronder:

Publieke Ruimte als Ontmoetingsmotor
Goed functionerende publieke ruimten zijn zeer belangrijk voor ontmoeting tussen verschillende groepen mensen, uitwisseling van ideeën, veiligheid en de economie. Door verdichting wordt de openbare ruimte intensiever gebruikt en staat zowel de hoeveelheid open ruimte als de kwaliteit onder druk.
Openbare ruimten waar mensen elkaar makkelijk ontmoeten, zijn daarom zeker niet altijd voldoende aanwezig in groeiende steden. Platform STAD gaat in gesprek met onder meer Daan Zandbelt, (Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving) en Tjerk Wobbes (Plein 06). Hoe kan de openbare ruimte van morgen nog veel meer een plek van ontmoeten zijn?

Als motor voor ontmoeting vraagt de publieke ruimte voortdurend aandacht: in Den Haag zijn er bijvoorbeeld maar weinig plekken waar verschillende bevolkingsgroepen (variërend in leeftijd, etniciteit, opleidingsniveau) samenkomen. Maar wat zijn de ontwerpprincipes die een ruimte tot een aangename verblijfsplek maken? Rosemarie Maas enKyra Kuitert (Bureau KM adviseurs gebruik openbare ruimte) verzorgen een inleiding over het ontwerpen van prettige plekken als basis voor een aantrekkelijke stad. Ook worden de uitkomsten gepresenteerd van de ontwerpmanifestatie Publieke ruimte als ontmoetingsmotor.

Kan de inrichting van de openbare ruimte ontmoeting stimuleren?
Het karakter van een stad wordt bepaald door de straten en de openbare ruimten. Pleinen, parken en speelplaatsen maken samen met de mensen die er zijn, het stadsbeeld. Tijdens het Jaar van de Ruimte (2015) is opvallend vaak aandacht gevraagd voor een uitnodigende buitenruimte. Naast overheden benadrukken ook bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties het belang van de kwaliteit van de openbare ruimte. Hoe kan de kwaliteit van de publieke ruimte een antwoord bieden op de maatschappelijke en economische trends van morgen?

Datum: donderdag 22 juni 2017
Tijd: 15.00 – 17.00 uur (inloop vanaf 14.30 uur)
Locatie: New World Campus
Spaarneplein 2 Den Haag

Onder de noemer ‘Openbare ruimte als ontmoetingsmotor’ organiseert Platform STAD in samenwerking met het Ministerie van IenM, Pulchri en STROOM een reeks samenhangende activiteiten. Waaronder het STAD gesprek en de ontwerpmanifestatie Publieke Ruimte als Ontmoetingsmotor van Platform STAD, de tentoonstelling ONTMOETEN bij Pulchri van 17 juni t/m 9 juli 2017 en een tentoonstelling van STROOM in het najaar.

Geef een reactie