TerugGa terug
  • Aantal reacties: 0

Het gebied tussen Spuiboulevard en spoorlijn kan een veel aantrekkelijker entree tot de binnenstad zijn. Toevoeging van nieuwe woningen, nieuwe voorzieningen en mogelijk zelfs een nieuw stadskantoor zorgen voor veel verschillende activiteiten en levendigheid. De ontwikkeling van dit gebied kan zorgen voor een toekomstbestendige binnenstad. Het college van burgemeester en wethouders heeft daartoe drie scenario’s laten opstellen, om een idee te geven van de mogelijkheden. Het college wil de komende maanden met de stad bespreken wat de wensen en ideeën zijn voor dit gebied. Dit is een vervolg op de eerder opgestelde gebiedsvisie in samenwerking met vastgoedeigenaren en ontwikkelaars .

De Spuiboulevard en omgeving blijft dé kantorenlocatie van de Drechtsteden. Maar er is wel veel minder kantoorruimte nodig dan nu, en een groot deel van de huidige kantoren voldoet niet aan de eisen van de moderne kenniswerker. De regionale woningbehoefte is eveneens groot. Dordrecht heeft hier de kans om een aantrekkelijk binnenstedelijk woonmilieu aan te bieden en daarmee ook de kenniswerker aan zich te binden. De scenario’s onderzoeken onder andere de verplaatsing van het huidige Stadskantoor, de parkeergarages en het daarvoor in de plaats ontwikkelen van nieuwe woningen. Het nieuwe stadskantoor is gericht op de toekomst en kan ook andere gebruikers huisvesten, zoals de Drechtsteden of de bibliotheek. Zo kan het een ontmoetingsplaats worden voor de stad.

Scenario’s
De drie scenario’s hebben de titels Compacte stad, Waterstad en Hovenstad. Bij compacte stad krijgt het gebied een meer stedelijke uitstraling, met veel nieuwe woningen en kantoren. Bij waterstad komen er nieuwe woningen en wordt de Spuihaven aantrekkelijker gemaakt. Bij de hovenstad is de bestaande structuur van het gebied uitgangspunt. Er komen diverse hoven, geïnspireerd door de verscheidenheid aan hoven die Dordrecht al kent, maar dan in een modern jasje.

 

De komende maanden kunnen de Dordtenaren hun mening geven over de ontwikkeling van het gebied Spuiboulevard en omgeving. Daarbij is het niet de bedoeling om een keuze te maken uit de drie scenario’s, maar om ideeën te verzamelen. Uiteindelijk moet dit leiden tot een definitief model.

Wij zijn bij dit traject betrokken als stedenbouwkundige en ondersteunt de Stadsgesprekken. Partner in dit project is Kas Delft

 

Geef een reactie