TerugGa terug
  • Aantal reacties: 0

Op dinsdag 9 juni 2015 geeft Robbert Jan een lezing over de ‘Gelukkige Stad’ tijdens de Summer School van de University Campus Fryslan.

De Gelukkige Stad gaat niet over ‘wat’ je maakt, maar vooral over ‚met wie en voor wie’ je het maakt. Robbert Jan geeft een inspirerende lezing over zijn werk van de afgelopen 2 jaar, waar interfacultaire Honoursstudenten uit de universiteiten van Delft, Leiden en Rotterdam onbevangen hebben gewerkt aan ideeën om het collectieve geluk in de stad faciliteren. Gevoed door lezingen en workshops van bekende professoren, PHD’ers en start-ups wordt er in het laboratorium ‚De gelukkige Stad’ gezocht naar oplossingen die breder en integraler zijn dan alleen architectuur en stedenbouw. Filosofie, psychologie, economie, sociologie en techniek komen samen in interventies die mensen in het dagelijks leven kunnen gebruiken en op een laagdrempelige manier inspirerende energie geven die zich immer beweegt tussen het spanningsveld van individu en collectief. Robbert Jan zal aan de hand van de lesmethode, gelukstheorie en werkwijze laten zien aan welke inspirerende ideeën er nu wordt gewerkt en hoe zich dit verhoudt tot de bestaande maatschappelijke interpretatie van geluk.

Voor meer informatie over de Summer School en de mogelijkheid om je aan te melden, kijk op www.ucf.frl/summerschool2015

 

Geef een reactie