TerugGa terug

Als uitgangspunt voor het ontwerp van het buurtje Wevershof is er gekeken naar hoe een klassiek boerenerf er van oudsher uitzag. Interessant is de variatie in huizen op zo’n relatief klein hofje. Dit is gedaan om zo meer diverse doelgroepen aan te trekken. Een belangrijk en uniek speerpunt van het ontwerp is de aandacht en nadruk op het faciliteren van ontmoetingen tussen de bewoners. Om wel aandacht te bieden aan de privacy van de bewoners naast alle sociale en collectieve plekken in het hof, is er heel concreet ontworpen om duidelijk de scheiding tussen privé en collectief te definiëren.

Seizoensbeleving in de beplanting is ook een belangrijk uitgangspunt. Maar beplanting is meer dan een mooi plaatje. Het creëert een gevoel van natuur, rust en privacy. Maar het vertelt ook een verhaal over de geschiedenis van de plek, het gebruik van het landschap en draagt bij aan ontmoeting in de openbare ruimtes.

Met het ontwerp voor het Wevershof is het gelukt om een buurt te creëren dat aan de ene kant de sociale cohesie van een wijk enorm versterkt en buren dichterbij elkaar brengt en tegelijkertijd ook een woonervaring bied aan bewoners op een relatief klein kavel, waar ze het gevoel hebben dat ze in alle rust privacy, in een natuurrijk en landschappelijk gebied wonen.