TerugGa terug

Afronding van de dorpsrand
In het Brabantse Zundert, het geboortedorp van Vincent van Gogh, ligt een grote kans voor het oprapen. In de zuidelijke dorpsrand van Zundert ligt letterlijk een betekenisloos gat in de dorpse morfologie. plein06 heeft in opdracht van Van Omme en de Groot gewerkt aan een stedenbouwkundig plan dat integraal verweven is met het bestaande dorp en dat de identiteit van Zundert in zich draagt. Het plan gaat de directe relatie aan met het buitengebied en zorgt ervoor dat de belevingswaarde vanuit de woningen is geoptimaliseerd.

Ultieme woonbeleving
Het ontwerp borduurt voort op de lange agrarische linten en morfologische uitgangspunten die in de huidige situatie parallel lopen aan het buitengebied en de Aa. In het plan wordt slim gebruik gemaakt van het aanwezige hoogteverschil. Door deze te benutten als belevingswaarde van binnen naar buiten ontstaat een spannend spel van door en langs zichten, zodat elke bewoner het gevoel heeft in het buitengebied te zijn. Door een aantal simpele spelregels in hoogten van gebouwen en kaprichtingen wordt dit effect nog meer versterkt.

Dooradering van de laantjes en steekjes
Het landschappelijk plan borduurt voort op het speelse spel van dwarslaantjes en steegjes in de omgeving. De linten zijn met dwarsverbindingen verbonden door groene laantjes met hoge hagen. Door de cultuur van boomkwekerijen, grote tuinen met losse bomen, erfwegen voor gedeeld gebruik, groene erfafscheidingen en de landelijke beeldkwaliteit in de architectuur wordt het geheel een typische ontwikkeling voor Zundert. Het plan speelt in op huidige en toekomstige woonbehoeften en is integraal verankert in de kwaliteiten van de directe omgeving.

meer informatie? kijk op www.weerreyspark.nl