TerugGa terug

Waterweide
Plein06 heeft in opdracht van BPD ontwikkeling  en Zondag ontwikkeling in samenwerking met de gemeente Stede Broec en Sweco het stedenbouwkundig masterplan voor 325 woningen in StedeBroec, Noord-Holland, gemaakt. Dit open akkerbouwgebied wordt getransformeerd tot een waterrijke woonwijk genaamd Waterweide.

Water
De historische link met het water is de belangrijkste inspiratiebron voor Waterweide. In de hele regio had water een belangrijke rol binnen de landbouw en vervoer. De boeren konden letterlijk de oude veilinghuizen in varen om hun bloemkolen en aardappelen te verhandelen. In Waterweide staat de bereikbaarheid en beleving van water dan ook centraal. De basis van het plan bestaat uit eilanden in een waterrijke omgeving. Het oudere Noord- Hollandse landschap kenmerkt zich door een grillig patroon van eilanden, met smallere en bredere watergangen. Deze vormentaal komt terug in Waterweide.

Eilandenrijk
De schuit was vroeger het belangrijkste vervoermiddel want het hele leven was op het water georiënteerd. Water krijgt weer een belangrijke rol in Waterweide. Alle eilanden zijn rondom bevaarbaar en komen uit op de centrale wateras. De bredere, centrale watergang heeft grillig gevormde oevers. Hierdoor ontstaat een afwisseling van lange zichtlijnen en kleine, besloten plekjes aan de waterkant. De beleving van het water wordt zo een spel van spannende en verrassende plekken aan het water. Het gros van de woningen heeft een tuin aan het water, met een ligplek voor een bootje. Het aaneengesloten waternetwerk zorgt voor een doorvaart van Stede Broec richting Enkhuizen en Lutjebroek.

Landschap
De wijk Waterweide past heel logisch in de structuur van de naoorlogse, zuidelijke uitbreidingen van Stede Broec. De wijken Kloosterhof, Oostersluis, Princenhof zijn onderling van elkaar gescheiden door een stevige groenstructuur. Waterweide sluit goed aan op de bestaande groen- en verkeersstructuur. Er wordt een aansluiting gemaakt op het Pad van Amiëns; een volledig autovrije, doorgaande (recreatieve) fietsroute dat de aanliggende buurten verbindt met het centrum van Grootebroek en de dorpen in de regio. Het plangebied ligt direct aan de Raadhuislaan, die de nieuwe representatieve entree vormt van de gemeente Stede Broec. Waterweide zal hierdoor de nieuwe dorpsrand vormen en het gezicht van Grootebroek.

LKP
plein06 maakte voor Waterweide ook het beeldkwaliteitsplan. Hierin hebben we zowel de beeldentaal van de wijk als een hoogwaarde leefomgeving vastgelegd: het leefkwaliteitsplan. Met de kennis die we onder andere uit het InnovationLab De Gelukkige Stad hebben opgegaan, hebben we ontmoetingsruimtes, sociale cohesie en de stimulans voor activiteiten in het openbaar gebied door ontwerpprincipes geborgd in de wijk. Bij de uitwerking van gebied zal er hierdoor voornamelijk worden getoetst op overgangen tussen openbaar en privé en op prettige, bruikbare openbare ontmoetingsruimtes.