TerugGa terug

Multifunctioneel gebruik
Het ontwerp voor de hernieuwde Waterwegboulevard geeft Maassluis een nieuw gezicht aan de waterkant. Met de ingreep van een stoere, witte betonnen slinger transformeerde plein06 de rommelige boulevardzone tot een aantrekkelijke multifunctionele ontmoetingsplek. Door slim ontwerp zijn diverse plekken met hoge verblijfskwaliteit ontstaan zodat uiteenlopend gebruik onafhankelijk van elkaar plaats kan vinden. De aan te leggen slinger rijgt de verblijfsplekken aaneen en markeert de scheiding tussen de boulevard en parkeerplekken.

Slim (her)gebruik van de natuurlijke materialen
Natuurlijk en duurzaam materiaalgebruik vormde een randvoorwaarde voor alle betrokken partijen tijdens het ontwerpproces. Plein06 gaf de boulevardzone zo vorm dat de bestaande asfaltfundering behouden kon blijven. Met een nieuwe toplaag van gemengde steenslag uit Europa ziet het asfalt er nu weer als nieuw uit. De toegepaste materialen bestaan zoveel mogelijk uit natuurlijke producten. FsC-houten zitelementen en verlichtingsmasten met LED-verlichting sluiten aan bij het natuurlijke karakter van de plek en zullen op termijn mooi verweren onder invloed van de elementen.

Ecologische meerwaarde groen
Groen verhoogt de belevingswaarde van de plek en verbindt mens met natuur. Met het zorgvuldig uitgekozen beplantingsschema versterkt de ecologie in de omgeving. De betonnen slinger is beplant met vaste planten, wilde bloemen en grassen. Deze trekken bijen, vlinders en insecten aan. De huidige kades aan de Waterweg staan vol met natuurlijk groen. In combinatie met de nieuwe Waterwegboulevard ontstaat een groter foerageer- en voedselrijk gebied voor soorten die leven op de grens van land en water.