TerugGa terug

Central Park
Midden Delfland is een provinciaal beschermd landschap en wordt door de MRDH gezien als een Central Park midden in verschillende agglomeraties van de randstad. Midden-Delfland heeft alles te bieden wat de stad ontbeert en er liggen kansen om het samenspel en het contrast tussen stad en land verder te intensiveren. De gemeente Midden-Delfland heeft in 2014 en 2015 een proces ingericht om tot een uitvoeringsprogramma 2015-2025 te komen.

Diepte-Interviews
RECER en OFMD hebben plein06 in 2015 gevraagd om bij 30 ondernemers uit Midden-Delfland langs te gaan en diepte-interviews af te nemen en een kansenverkenning uit te voeren en aan te bieden bij de gemeente.  Wordt de visie van de gemeente en de provincie gedragen door de ondernemers? Zien we kansen om uitvoeringsgerichte integrale projecten te bedenken die binnen de visie van de gemeente en de MRDH vallen? Hoe krijgen we Midden-Delfland duurzaam en bestendig, niet alleen op ecologisch, recreatief en educatief vlak, maar ook in de economische en sociale zin?

Kansenkaart
In 2015 heeft plein06 gesproken met de agrarische en landbouwkundige sector, de glastuinbouw, hogescholen en universiteiten, grondeigenaren, (biologische) boeren, horeca en recreatieve ondernemers en multinationals in innovatieve waterbouw en landbouw techniek, bouw- en ontwikkelbedrijven, civiele bedrijven en grondstof bedrijven. Binnen deze brede verkenning zijn integrale kansen ontdekt en in kaart gebracht. De resultaten zijn in 2016 aangeboden door RECER en OFMD aan het college van B&W uit Midden-Delfland.