TerugGa terug

Uitzicht
Uitzicht is het eerste wooneiland dat zichtbaar is bij binnenkomst van Wilgenrijk via de Cornelis van der Lelylaan, en dus een bijzonder herkenningspunt in het landschap. Het onderscheidende woonconcept van Uitzicht is geïnspireerd op de terp – één van de eerste woonvormen in dit van oorsprong waterrijke gebied. Dit hoger gelegen landvorm met daar bovenop een ensemble van gebouwen zorgt voor een veilige, intieme maar vooral unieke woonervaring.

Door de hogere ligging ontstaat er een sterke relatie met het omringende landschap. Ook biedt het kansen voor slimme oplossingen zoals het plaatsen van parkeerplekken, bergingen en fietsenstallingen onder het maaiveld.

12 woningen vormen een intiem, luwe en zonnige erfruimte op het hoogst gelegen deel. In dit hart van de terp staat ontmoeting centraal. Aan de achterkant van de woningen glooit een groen talud langzaam naar beneden richting een pad door bloemrijk grasland en uiteindelijk richting de oevers die rijk beplant zijn. Een vlonderpad leidt de wandelaar over het water dwars door het riet. Op de twee vlonders aan het water kan men rustig zitten of een bootje aanmeren.

De bewoners beheren en onderhouden het eiland als een collectief waardoor het volledige eiland als achtertuin ervaren wordt. Er zijn geen ‘traditionele’ tuinen met hagen. De overgangen tussen privé en de gezamenlijke ruimte zijn zorgvuldig ontworpen zodat bewoners altijd genoeg plek hebben om een bepaalde ruimte toe te eigenen en zelf bankjes of plantenbakken kunnen plaatsen, zonder dat er harde grenzen ontstaan. Tegelijkertijd is er genoeg plek voor ontmoeting en gezamenlijke activiteiten met de buurtbewoners. Dit voegt een extra dimensie toe aan de woonbeleving die verder gaat dan de eigen kavel.