TerugGa terug

Plein06 heeft een ontwerp gemaakt voor uitbreiding van het dorp Heinenoord (gemeente Hoeksche Waard) met 100+ nieuwe woningen. De historie en huidige indeling van het dorp en het omringende landschap zijn gebruikt als inspiratie voor het ontwerp. Dit omvat drie nieuwe leefgebieden die het karakter van het dorp versterken en het dorp verbindt met het ommeland. ‘De Laan’: de nieuwe, statige, groene entree van het dorp. ‘De Waard’: een groen lint door het gebied waar buurtbewoners kunnen recreeren. En ‘De Kreek’: een breed waterlandschap aan de oostzijde van het dorp voor vermaak en waterbuffering. Het plan is duurzaam in klimaatadaptatie en materiaalgebruik.

 

Veel mensen hebben de wens om ‘buiten’ te wonen. Termen als ‘landelijk’ of ‘in het groen’ zijn daarvoor synoniemen. Voor een groot deel van deze groep is deze woonwens onhaalbaar. In het plan Tienvoet worden door plein06 een aantal aspecten van het buiten wonen gecreëerd binnen de bebouwde kom. Er komt een mix van verschillende typen woningen. Zodat het gevoel van ruimte en ecologisch wonen voor meer mensen dagelijkse realiteit kan zijn. Het is een woonwijk geïntegreerd in het groen, in plaats van andersom.

 

Het historische rivierenlandschap in dit gebied is hiervoor een belangrijke basis. De meanderende vormen – die ooit door dit gebied gingen – zijn in het midden van het plan (De Waard) terug te zien in het ontwerp als paden. Ze zijn een tegenpool op de bestaande rechte lijnen van het polderlandschap aan weerszijden van het gebied (De Laan aan de westzijde en De Kreek aan de oostzijde). Naast aandacht voor vorm en een ruimtelijke opzet wordt het plan vooral heel groen. Zo ontstaat er een ecologische leefomgeving waarin woningen zijn geïntegreerd. Het krekenlandschap dat Heinenoord al omringt wordt uitgebreid aan de oostzijde van de wijk. Het vormt gelijk een natuurlijke waterbuffering aan de rand van de wijk. De Waard is het hart van de wijk. Een golvend, groen lint met veel gras en beplanting. De flora in combinatie met hoogteverschillen zorgen ook voor waterbuffering in dit deel van de wijk.

 

Het buitengebied waarin de uitbreiding van het dorp wordt gerealiseerd was voorheen agrarisch gebied en niet vrij toegankelijk. Door de komst van de wijk wordt het groen ontsloten in een openbaar parklandschap. Zo ervaren niet enkel de bewoners van de wijk een open relatie met het buitengebied; het bestaande dorp krijgt dat ook.

 

Het project is een samenwerking van Novaform Vastgoedontwikkkelaars uit Rotterdam – als opdrachtgever -, Kroon & de Koning, Alba Concepts en RoosRos Architecten.