TerugGa terug

Echt rotterdams gebied
De stad als emancipatiemachine is een kernwaarde van onze sociaal economische maatschappij. Dit was voor ERA Contour de basis voor het concept Skill City: een gebied waar wonen, werken en leren samengaan en mensen sociaal en maatschappelijk carrière kunnen maken door de faciliteiten die het gebied biedt.

Zo’n gebied hoort bij Rotterdam en past perfect in de visie voor de Stadshavens, de nieuwe innovatieve broedplaats voor Rotterdam. Een gebied waar kennis en innovatie hand in hand gaan met de Rotterdamse maakindustrie.

Oude havenstructuur hergebruikt
De oude Keilehaven is onderdeel van de Vierhavens. De heldere opzet van insteekhavens en pieren zorgt voor een sterk grid structuur. Door op de oude steigers een nieuwe steigerloop te creëren worden alle gebouwen geadresseerd naar de oude haven toe. Zo ontstaat een kwalitatieve, autovrije binnenruimte. Tussen steigerloop en de hoofdstraten blijven rechthoekige kavels over, die in het begin een tijdelijke functie kunnen krijgen, zoals stadslandbouw of huisvesting voor studenten of kunstenaars. Maar deze tijdelijke initiatieven zullen de toekomstige ontwikkelingen niet in de weg staan. Integendeel, hiermee wordt Skill City opgebouwd en krijgen mensen binding met de plek.

Tuin van pioniers
Skill City zal in het begin de tuin zijn van de Rotterdamse pioniers die met verschillende initiatieven een plek vinden in dit gebied. Een plek waar iedereen de kans krijgt om zijn talent te benutten. Ruimte om echt te ondernemen, te wonen, te leren en te recreëren.