TerugGa terug

Zo gezond als een bos?!
Rotterdam Central District (RCD) is een populair gebied dat met de komst van het nieuwe Centraal Station aan aantrekkelijkheid heeft gewonnen. Wonen, werken, reizen en ontspannen gaan hier nauw samen; startende ondernemers en multinationals komen elkaar tegen in dit bruisende gebied. RCD ziet zichzelf als een ‘mixone’ die de kracht en trots van Rotterdam laat zien.

Het is tegelijkertijd ook een sterk versteend gebied met veel (hoge) gebouwen, waar niet elke plek even prettig aanvoelt. De stadsentree heeft te maken met hittestress, een matige luchtkwaliteit, windhinder en weinig ruimte voor oppervlakte -en regenwater. Het klimaatteam RCD benut de veerkrachtige historie van het gebied om haar klimaatbestendig én aantrekkelijker voor verblijf te maken. Door gebruik te maken van de innovatieve identiteit kan hier een ‘klimaatadaptieve stad’ worden gemaakt  -oftewel een stad in balans met de aarde-. Doel is een RCD te maken waar de leefomstandigheden net zo goed zijn als in het bos.

Ambitieus klimaatteam RCD
De ambitie om RCD zo gezond als een bos te krijgen wordt ondersteund door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. De opgave valt binnen het programma Erfgoed en Ruimte, waar momenteel zestien teams werken aan urgente transitieopgaven op het gebied van energie en klimaat. Het multidisciplinaire klimaatteam -waarin plein06 samenwerkt met Arconiko Architecten, SteenhuisMeurs en Designlab 2902- richt zich op een slimme strategie die experts en stakeholders samenbrengt. Een strategie die veel verder gaat dan  gebouwniveau. Door kennis, initiatieven, bestaande -en toekomstige- plannen over RCD samen te brengen, wordt de kans op een succesvolle klimaatadaptieve stadsentree groter. Een sterke, samenhangende én flexibele (meerjaren)strategie kan RDC beetje bij beetje doen uitgroeien tot hét klimaatadaptieve visitekaartje van Nederland – misschien wel van Europa.

Cultuurhistorie als inspiratie voor een groots gebaar
Het grootse Waterplan voor Rotterdam uit 1854 (Rose&Scholten) verbeterde de leefkwaliteit van Rotterdam aanzienlijk. Water, ecologie, ruimtelijke ordening, en verbetering van de leefbaarheid van de stad gingen hand in hand in hand samen. Volgens klimaatteam RCD is het tijd voor weer zo’n groot integraal gebaar, een gebaar met een duidelijke samenhang. De cultuurhistorie van RCD vormt de spil van de strategie die de klimaatdoelen voorop stelt. Hedendaagse waterproblemen zijn bijvoorbeeld vaak herleidbaar uit de ondergrond.

Erfgoed vormt de basis voor 4 ontwikkellijnen die zowel abstract, symbolisch en letterlijk de klimatologische toekomst van RCD te bepalen:

  • de Rotterdamse (veerkrachtige) mentaliteit,
  • de ondergrond en structuren van het gebied,
  • het creëren van (verloren) singels en verbindingen
  • de innovatieve, creatieve manier van bouwen

Op korte termijn betekent dit een innovatief Rotterdams klimaatfestival (2019), passend in de geest van grote evenementen als de C70 of de Floriade. Op lange termijn gaat dit bijvoorbeeld over het creëren van een aaneengesloten waternetwerk bestaande uit opvang, berging, hergebruik (verkoeling, water voor beplanting en drinkwater) of het zichtbaar maken van oude structuren zoals de Diergaardesingel.

Vervolg
Het klimaatteam is momenteel volop bezig om de klimaatstrategie voor RCD verder uit te werken. Een presentatie over de voortgang van het project op de Internationale Architectuur Biënnale (IABR) met waterambassadeur Henk Ovink op 4 juli werd goed ontvangen.

Wij nodigen geïnteresseerden, betrokkenen en experts graag uit voor het StadsLab op 18 september waar het hele project wordt toegelicht en waar inhoudelijke discussie centraal staat.

Bekijk hier de film ‘Erfgoed & Ruimte’ van Stimuleringsfonds Creatieve Industrie met Linde.