TerugGa terug

Het Rijnhaven District in Rotterdam is volop in beweging. In het dit gebied, (Wilhelminapier, Rijnhaven, Katendrecht) zijn 4 ontwikkelaars bezig met nieuwbouw projecten conform het stedenbouwkundig plan. De vier ontwikkelaars Stebru, Heijmans, BPD, Frame Vastgoed en gemeente Rotterdam hebben ons gevraagd om concreter invulling te geven aan de onderlinge synergie en de onderlinge relaties in het publieke domein.

De visie op de publieke ruimte die is opgesteld gaat in op de programmering van de plinten, de invulling van de openbare ruimte en de gebiedsontsluiting en bereikbaarheid. Het geeft nadere duiding aan de gezamenlijke intenties en concreter inhoud aan het geldend stedenbouwkundig plan.

Onder andere door dit plan voor het Rijnhaven district uitgroeien tot een levendig en kosmopolitisch centrum locatie aan de zuidzijde van de Maas waar mensen wonen, werken, verblijven & recreëren. Mensen willen er zijn en het meemaken, ondernemers willen er investeren, de gemeente, burgers en ondernemers kunnen hier gastheer zijn van (grotere) evenementen in de stad.

Oppervlakte:
4 Hectare

Programma:
1500 woningen, kunst, cultuur, winkels, horeca, hotel, supermarkt, bedrijfsruimte en ateliers

Status:
Gebiedsvisie en buitenruimtevisie

Periode:
2015-heden