TerugGa terug

Leven, wonen en verblijven op Wijnhaveneiland betekent aan de ene kant de binnenstad van Rotterdam en aan de andere kant de Nieuwe Maas. Centraal gelegen en tegelijkertijd geïsoleerd van de stadse bedrijvigheid. Op het Jufferhof beleef je de stad en is ontspanning binnen handbereik.

Het Wijnhaveneiland is populair en volop in ontwikkeling. Er worden nieuwe woon- en werkruimtes gecreëerd om in te spelen op de groeiende populariteit van het stadseiland. Een ontwikkeling die de omgeving aanzienlijk verbetert. Ondanks alles is het het maaiveld van het Jufferhof vrij beperkt en dat geeft een limiet aan de ontwikkelingen.

Ongelimiteerd ontwikkelen
Maar Rotterdam kent uiteraard geen beperkingen of limieten. Daarom onderzocht plein06 het dakenlandschap van het Jufferhof en de bijbehorende mogelijkheden. Wat zijn de opties om de daken aan elkaar te schakelen, in te richten en er een succesvol dakenlandschap van te maken, zonder de samenhang van de huidige omgeving te vergeten.

Succesvol dakenlandschap
Het onderzoek is verricht in opdracht van Gemeente Rotterdam, Amvest, Accresco en Stebru. Er zijn individuele gesprekken gevoerd met deze belanghebbenden om de mogelijkheden van het Jufferhof inzichtelijk te maken. Er zijn vier thema’s aangehouden om de opties te bepalen, namelijk: technisch, sociaal, financieel en juridisch. De uitkomst creëert de basis voor de toetsings- en beoordelingscriteria voor een succesvol dakenlandschap. Dezelfde criteria is ook gebruikt voor de uitwerking van de voorkeursvariant.

Uitwerking
Een diverse inrichting van de daken is een belangrijke voorwaarde voor de uitwerking. Elke functie wordt gekoppeld aan de beste locatie. Hiervoor is een goede interactie tussen boven en beneden nodig en is de verbinding met daktuinen belangrijk.

De voorkeursvariant is daarom opgesplitst in twee varianten: een met bruggen en een met een overkapt Jufferhof. Het voordeel van de overkapping is dat er meer (gedeeld) dakoppervlak ontstaat en dat ruimte van het hof bruikbaar is als opslag- of parkeerruimte. Het pluspunt van een brug is de verbinding tussen daktuinen en de verhoogde toegankelijkheid voor publiek.

Beide opties activeren dakoppervlaktes en schakelen ze aan elkaar en maakt de daken bereikbaar voor bewoners en bezoekers. De uitwerking benut alle oppervlaktes van het Wijnhaveneiland, gaat de strijd aan met de verdichting van Rotterdam en voegt leefkwaliteit toe.