TerugGa terug

De komende jaren zal de stad Almere doorgroeien van een stad met circa 200.000 inwoners naar ca. 350.000 inwoners. Deze gaat gepaard met een kwaliteitssprong in het centrum door meer activiteit en meer 24/7 gebruik. Het centrumgebied van Almere biedt, qua bereikbaarheid, ontwikkelruimte en haar voorzieningenaanbod, optimale kansen voor een verdere doorontwikkeling en verdichting.

In nauwe samenwerking met de gemeente hebben we daartoe een operationalisering gemaakt van de bestaande beleidskaders en deze gevat in een integrale ontwikkelstrategie voor het centrum. Voor 7 specifieke transformatie en verdichtingsopgaven, zoals locatie 5.2 en de Voetnoot, zijn er vervolgens gebiedsspecifieke randvoorwaarden opgesteld in ontwikkelkaders. Deze ontwikkelkaders zijn vastgesteld door B&W en raad en dienen nu als leidraad voor marktuitvragen.

Verdichting van steden moet gepaard gaan met een kwaliteitssprong in de buitenruimte. We werken aan de ontwikkelkaders en tegelijkertijd aan de uitwerking van beeldbepalende buitenruimte, die vergroend worden en onderdeel worden van het stedelijke landschap. Een grootste voorbeeld hiervan is de Esplanade aan het Weerwater.

Oppervlakte:
150 Hectare

Status:
Ontwikkelstrategie & Ontwikkelkaders

Periode
2016 tot heden