TerugGa terug

Achtergrond

Na de fusie is in 2004 is het ziekenhuis Leyenburg onderdeel geworden van het HagaZiekenhuis. Gezien de gunstige ligging is deze locatie destijds aangewezen om uit te breiden.
Voor het kwadrant waarin het ziekenhuis ligt is in 2011 een stedenbouwkundig kader opgesteld. Dit kader bestaat behalve de uitbreiding van het ziekenhuis uit een stevige stedelijke verdichting. Anno 2016 is de uitbreiding van het nieuwe HagaZiekenhuis zo goed als voltooid.

Ontwikkelingskader

In het afgelopen kwartaal heeft Plein06 het ontwikkelingskader opgesteld voor dit nieuwe stuk stad. De basisopgave is om het stedenbouwkundige kader uit te werken tot een samenhangende kwaliteit met beeldregels voor de nieuwe ontwikkeling, qua stedenbouw, architectuur en buitenruimte. Het programma van circa 620 woningen met zorggerelateerde commerciële functies en een openbaar toegankelijke parkeergarage wordt zorgvuldig ingepast in het stedelijke weefsel.

Menselijk perspectief

De locatie heeft verschillende gezichten: een stedelijke kwaliteit aan de Leyweg en een groene kwaliteit aan de Escamplaan en het Florence Nightingale park. Het groene karakter van het achterliggende park presenteert zich aan de Leyweg. De beeldregels zijn er op gericht om deze verschillende karakters te versterken. Daarbij is vooral beredeneerd vanuit de menselijke maat, door de beleving vanuit het menselijk perspectief aantrekkelijk te maken. De overgangen van bebouwing naar openbaar gebied zijn zorgvuldig beschreven, om daarmee een aangenaam woonklimaat te maken. Binnen de ontwikkeling vormt het Els Borst-Eilersplein de centrale plek rondom de entree van het HagaZiekenhuis, die tevens het OV-knooppunt aan de Leyweg met de ziekenhuisentree verbindt. Door het gehele ontwikkelingskader is – ondanks de grote toename van bebouwing en verharding – ingezet op een kwalitatieve groenstructuur, om daarmee de leefbaarheid van het gebied prettig en aangenaam te maken.