TerugGa terug

Burgerinitiatief draagt bij aan gemeentelijk beleid
Hovenier Paul Casteleijn is al jaar en dag erg betrokken met zijn eigen woonomgeving. Zijn geheel gerenoveerde historische houten schuur en boerderij aan de Noldijk vormen jaarlijks het toneel van meerdere culturele activiteiten. Het schrale agrarische land achter zijn boerderij zou hij graag omtoveren tot een recreatief natuurgoed voor heel Barendrecht. Hiermee draagt hij bij aan de uitvoering van het vastgestelde natuur- en recreatiebeleid van de gemeente en provincie.

De gemeente stond kritisch tegenover bebouwing in het groengebied. Daarnaast was een aantal gronden niet in bezit van Paul zelf en zijn de omwonenden zeer betrokken met hun groene omgeving. plein06 werd daarom samen met ConsortArchitects benaderd om niet alleen het ontwerp te maken, maar vooral ook het proces naar een uitvoerbaar plan zorgvuldig te begeleiden.

Samen met de gemeente ideeën ontwikkelen
plein06 heeft samen met ConsortArchitects en Paul zijn ideeën omgezet in een realistisch plan. Al vanaf de eerste ideeënfase is daarover met de gemeente overleg gevoerd. Zij zag het initiatief van de betrokken Barendrechter zitten. De plannen hebben zich langs een traject van presentaties en gesprekken met gemeente, provincie en omwonenden ontwikkeld tot een raadsvoorstel. In het nieuw ontwikkelde bestemmingsplan Zuidrand is het plan opgenomen als wijzigingsbevoegdheid.

Een belevingslandschap
Natuurgoed Ziedewij is een 10 ha groot natuurlandgoed. Een landschap dat het midden houdt tussen natuur en extensieve kwekerijen, waar recreatie en educatie alle ruimte krijgen. Waar weelderige natuur overloopt in fruitboomgaarden, een schapenhouderij, siertuinen en een beeldentuin. Dat alles aangevuld met een theehuis, een landgoedwinkel en zelfs een eco-logement.

Het programma in het gebied (Theehuis, Ecologement, Landwinkel en kwekerijen) moet de exploitatiekosten opbrengen. De initiële investering wordt gedragen door de realisatie van acht vrijstaande woningen ingebed in het Natuurgoed.