TerugGa terug

Vanaf 2008 zijn de plannen voor een herinrichting in ontwikkeling, het startschot vond plaats onder leiding van Andries Geersse Stedenbouwkundige door middel van een meerdaagse charette in oktober 2008.

Daarnaast werd een website ‘de markt is van iedereen’ gelanceerd, hier konden alle inwoners van Winterswijk een enquête invullen over de nieuwe markt. Uit dit open planproces met ontwerpers, omwonenden, ondernemers en vertegenwoordigers warenmarkt en de uitslag van de internet enquête is een concept ontwerp getekend, deze is in april 2009 goedgekeurd door het college van B&W met de aanmerkingen de haalbaarheid/programma van eisen van de semipermanente tent te onderzoeken en het verloop van het volksfeest in augustus 2009 te evalueren.

plein06 heeft de haalbaarheid, programma van eisen en kostenindicatie van een semipermanente tent in beeld gebracht in september 2009, het volksfeest in Augustus is positief geëvalueerd.

plein06 heeft samen met tentech een conceptontwerp gemaakt voor een semipermanente tent, een tent met een basisvariant en uitbreidingsmogelijkheden, zodat er divers programma op de markt mogelijk is. Plein06 maakt ontwerpen die ruimte faciliteren en niet dicteren. In Winterwijk is laten zien dat er een scala aan mogelijkheden zijn met en zonder tent en dat dit geen afbreuk doet aan de 2 wekelijkse warenmarkt in Winterswijk.