TerugGa terug

In opdracht van HD projectontwikkeling heeft plein06 ontwerpend onderzoek gedaan voor het Labcenter: een innovatieve werkomgeving op Lelystad Airport Businesspark.

Ten grondslag aan het ontwerp ligt een ontwikkelstrategie dat voor de hele Lelystad Airport Businesspark (LAB) geldt. De strategie zet in op duurzame ketenverbanden met relaties op lokale, regionale en mondiale schaal.

Labcenter wordt een bruisende plek om samen te werken en kennis te delen met andere bedrijven.

Het ontwerp gaat uit van centrale schakels met gezamenlijke voorzieningen zoals vergaderzalen, flexplekken en horecavoorzieningen. Kantoren kunnen zich flexibel aan deze centrale schakels koppelen. Naast deze gedeelde voorzieningen voorziet elk cluster in de kern open atelier & test ruimtes. Daar worden specifieke innovatie en gebundelde krachten tussen bedrijven als identiteit zichtbaar gemaakt.  Deze centrale plekken zijn gelegen langs productief landschap en zijn tevens vanaf het centrale ‘polder pad’ op het terrein toegankelijk en zichtbaar.

Op de Provada werd in juni 2016 een overeenkomst getekend tussen HD en Lelystad Airport Businesspark voor de ontwikkeling van het Labcenter.