TerugGa terug

Er ligt een serie kansen voor het oprapen in de stad Rotterdam. We praten over het kwadrant: ‘Historisch Veerhaven – Museumpark – Erasmus MC – het park aan de Maas.’

Deze gebieden zijn zeer waardevol voor Rotterdam, ze vertegenwoordigen het historische (veerhaven), culturele (museumpark), groene (het park) en het zorg/wetenschappelijke (Erasmus MC) gezicht van de stad Rotterdam.

Helaas laat de stad de gebieden in zijn geheel links liggen en tot overmaat van ramp hebben de clusters onderling geen relatie met elkaar. De clusters zijn afgescheiden door fysieke en visuele barrières. Sloten, dijken, het ziekenhuis in zijn geheel en drukke autowegen maken interactie onmogelijk.

Er ligt een grote potentie door verschillende schalen heen om dit gehele gebied op de kaart te zetten in Rotterdam en de verschillende bezoekersstromen (studenten, patiënten, toeristen, scholieren, bewoners, werknemers ziekenhuis, bezoekers ziekenhuis) te laten profiteren van de kwaliteiten in de nabijgelegen gebieden.