TerugGa terug

Het vakantiegevoel in je eigen buurt: wonen in een groot groen park en een gevoel van vrijheid en geluk. Maar ook avontuur in je eigen wijk: spelen, wandelen, fietsen, tennissen, vissen, hutten bouwen, ontspannen en ontmoeten. Dat alles is Happy Days.

In samenwerking met ERA Contour werkte plein06 aan een ontwikkelvisie voor het gebied Dwarstocht in Zoetermeer. Een stuk land aan de entree van Zoetermeer vol met kansen en mogelijkheden dat nu haar kwaliteit nog niet laat zien. Er ligt een complexe opgave om écht iets bijzonders en toonaangevends te ontwikkelen in dit gebied. Met de uitwerking van Happy Days houdt het team de lange traditie van experimentele en evoluerende stedenbouw en architectuur in Zoetermeer hoog.

Autovrij

Als eerste is besloten om het gebied autovrij te maken, de auto’s van bewoners en bezoekers kunnen alleen in parkeerkoffers aan de randen van het park geparkeerd worden. Zo blijft het binnengebied rustig en veilig voor spel en recreatie maar hebben de bewoners wel voldoende ruimte om hun auto dichtbij hun huis kwijt te kunnen.

De verkaveling is op unieke wijze tot stand gekomen door gebruik te maken van de bestaande groene contour om het gebied heen (en deze wordt in het ontwerp nog verder versterkt). Het gebied wordt gevuld met verschillende woonveldjes bestaande uit 10 tot 15 woningen gebundeld in een hof. De collectieve binnenruimtes van deze hoven kunnen door de bewoners zelf een eigen invulling krijgen – bijvoorbeeld door het plaatsen een gedeeld schuurtje, een sportplaats of gezamenlijk zitplek. Zo zal het hele gebied divers en uiteenlopend ingevuld worden.

Avontuur

Naast de binnenhoven op de woonveldjes is daar buiten ook voldoende ruimte in het park waar bewoners het gebied eigen kunnen maken, door bijvoorbeeld activiteiten te organiseren die in een normaal park lastiger zijn – denk aan een vuurplek, een volleybalveld of een zwemvijver. Op deze manier wordt avontuur en ontmoetingen gestimuleerd en daarmee het vakantiegevoel in het park nog verder versterkt.

Het ontwerp is mede tot stand gekomen aan de hand van een participatietraject waarin omwonenden en geïnteresseerden uitgenodigd zijn om hun visie op de planvorming te geven. Ook in latere fases van het project blijven zij betrokken om sturing te geven aan het eindproduct.

De woonwijk, waarvan de bouw eind 2019 van start zal gaan bestaat uit 165 koopwoningen en 40 sociale huurappartementen.