TerugGa terug

Samen met K.A.S. Delft hebben wij in opdracht van Gemeente Dordrecht gewerkt aan een gebiedsvisie waarin wij een ambitie neerleggen voor de toekomst van de Spuiboulevard en omgeving in Dordrecht. Hierin zijn kaders gesteld voor ontwikkelingen in het gebied en een aantal vervolgstappen geagendeerd.

Complex
De gebiedsvisie voor de toekomst van Schil-West, de Spuiboulevard en omgeving is ontwikkeld door plein06 en K.A.S Delft. De opgave was complex door het versnipperde eigendom van Schil-West, de schaal tegenstellingen van historische woningen en kantoorpanden, de huidige verkeersstructuur en de wens van Gemeente Dordrecht voor een nieuw stadskantoor met een toen nog onbekend programma en locatie.

Dordt aan het woord
Aan de hand van drie scenario’s; compacte stad, hovenstad en waterstad, is meer inzicht gekomen in waar de kansen, de knelpunten en de afhankelijkheden liggen in het gebied. De ingrediënten uit de scenario’s zijn voorgelegd aan de stad middels een ‘Spui Safari’ en stadsgesprekken. Een gemixt gezelschap uit Dordrecht is op een 12-urige ontdekkingsreis gegaan met de drie scenario’s. De uitkomst waren kansen en wensen van inwoners die zijn verwerkt in een optimaal model.

Ambitie
De visiekaart legt de ruimtelijke ambities weer en is een sturingsinstrument, waarin flexibiliteit voor de toekomst mee is genomen. Het ruimtelijk raamwerk is kaderstellend voor nieuwe bouwactiviteiten in het gebied en beschrijft daarmee tegelijkertijd projecten of aanpassingen die voorwaardelijk zijn om die bouwactiviteiten te laten plaatsvinden. Door o.a. het gebied te willen ontlasten van verkeer en met het toevoegen van een gemixt programma, heeft de gebiedsvisie een hoge ambitie en integrale aanpak.

Schil-West een autoluw gebied maken, met groene binnenplaatsen waar riant wordt gewoond. De Spuiboulevard, een binnenstedelijk woongebied waar men leeft, woont en ontmoet.