TerugGa terug

Extra verbinding voor extra fietsers
De ontwikkeling van de Lely campus en de nieuwe woonwijk, Wilgenrijk, doet het aantal fietsers richting Dijkpolder explosief stijgen. Vanaf de Maasdijk moet de fietser naar beneden, over het boezemwater de Weverskade op . De fragiele monumentale wilgenrij, de waterkerende functie van de Maasdijk en de civieltechnische eisen vragen om een zorgvuldige inpassing van de nieuwe fietsbrug.

Kwetsbare omgeving, intergraal samenwerken
De karakteristieke Weverskade is uniek in zijn omgeving; een kleinschalige biotoop van oude boerderijen, rijen oude wilgen, grote rietkragen en kleine bruggetjes. Vanaf ons eerste bezoek was het duidelijk dat we deze situatie zoveel mogelijk in zijn waarde moesten laten. Het ontwerp moest de omgeving niet verstoren, maar versterken. In nauwe afstemming met het Hoogheemraadschap en civiel adviesbureau Waterpas, hebben we de dalende weg iets in de dijk gelegd, waardoor de monumentale bomenrij niet hoeft te wijken.

Brug en omgeving versterken elkaar
We hebben de brug slank kunnen houden door de toepassing van composiet materialen, in samenwerking met Fibercore. Deze zijn uitermate geschikt om in de lengterichting te vormen, waardoor we de brug een licht vloeiende beweging hebben kunnen laten maken, tussen de wilgen door en over het water. Zo kunnen bootjes onder de brug doorvaren en voelt de fietser zich even verheven boven het water voor hij afdaalt richting de Weverskade. De brugspijlen verwijzen naar het rietpatroon langs waterkant. Aan de randen trekken de spijlen samen, boven het water staan ze verder uit elkaar en maken ze de balustrade vrijwel transparant. Door de flinterdunne spijlen, het slanke witte dek en de vloeiende vormen versterken de brug en haar omgeving elkaar.