TerugGa terug

Concept
‘Een rotonde is niet een plek om bij stil te staan, maar een leegte om omheen te draaien.’ Dit kan veranderen. Afhankelijk van de omgeving krijgt de leegte in de rotonde een functie. Deze functie maakt deel uit van een gedachte, die de fysieke grenzen van een rotonde overschrijdt. De leegte krijgt een bedoeling en een intelligentie voor een hoger schaal niveau.

De ovonde boven de A27 ligt in een landschappelijk gebied. In deze omgeving komt het prototype voor een landschappelijke rotonde tot zijn recht. De weggemoffelde faunapassage aan de zijkant van de ovonde wordt vervangen door een onafgebroken ecoduct door de middenberm en door de middenruimte van de ovonde. Dit nieuwe golvende landschap dat op plaatsen onder de weg doorduikt, functioneert als een ecoduct voor de regionale fauna. Tegelijkertijd zijn de omgetoverde leegtes een aantrekkelijke en duidelijke scheiding tussen het veenweidelandschap en het snelweglandschap.

Ontwerp
De passage loopt van het Noorderpark richting de Utrechtse heuvelrug en krult zich om de viaductleegtes heen en duikt onder delen van de weg door. De inrichting van de passage is geïnspireerd op de leefomgeving van kleine zoogdieren en in het bijzonder van de das. Deze bestaat uit een afwisseling van hoge siergrassen, klimplanten, verschillende soorten varens, graslanden en gedeelten met loofbomen.

Vanaf de snelweg gaat een asymmetrische flora beweging over het viaduct heen, zodat de weggebruikers bewust worden van het ecoduct als mede van de twee natuurgebieden die het verbindt: Het Noorderpark en de Utrechtse heuvelrug. De asymmetrie benadrukt de opgestuwde utrechtse heuvelrug en het vlakke en geleidelijke van het Noorderpark.

Details
Het ontwerp gaat zoveel mogelijk uit van het bestaande en is ontworpen aan de hand van hoofdzakelijk prefabelementen. De rand om de faunapassages heen bestaat uit 1 enkel element dat van boven een trapezium vorm heeft en in doorsnede symmetrisch is. Met dit element kunnen rechte lijnen alswel flauwe bochten gemaakt worden, door ze wisselend omgekeerd of dan wel in de zelfde richting naast elkaar te zetten.

Dit prefabelement heeft een aantal functies; het is een grondkerend element, een klein zoogdier kerend element, een esthetische wegafscheiding en een element met geïntegreerd lijnverlichting die op het wegdek schijnt. De blokken zijn wit en krijgen een gepolijste afwerking.