TerugGa terug

Bekijk ook de 360° video van ons ontwerp.

Het centrum van Almere gaat de komende decennia verder verdichten en er worden nieuwe woonmilieus toegevoegd. Een snel groeiende binnenstad als Almere verdient natuurlijk een ruimte met veel groen en verblijfskwaliteit waar mensen kunnen bewegen, spelen, ontspannen en genieten. Op dit moment is de Esplanade echter een lege, kille vlakte. Waar, wanneer er geen evenementen plaatsvinden weinig te beleven valt.

Transformatie
De Esplanade biedt echter volop kansen om te transformeren naar een aantrekkelijke verblijfsplek, dat tegelijkertijd dienst kan blijven doen als een ideaal evenemententerrein.
In samenwerking met verschillende stakeholders zoals Pieters Bouwtechniek en Lith Advies en de gemeente Almere heeft plein06 daarom aan een actief participatietraject deelgenomen. Het eindresultaat daarvan is een inspirerend plan met een ontwerp voor een nieuwe Esplanade. Een ontwerp waar iedere partij zich goed in kan vinden.

Veelzijdig en groen
In ons ontwerp wordt het hoogteverschil van de Esplanade slim benut om een groen plein te creëren dat bestaat uit terrasachtige ruimten. Deze terrassen kunnen op verschillende manieren gebruikt worden – bijvoorbeeld als expositieruimtes, speelplekken, verblijfsruimtes, tribunes en ligweides. Belangrijke ingrediënten van ons ontwerp zijn de afmetingen van de plekken en de routes over de Esplanade naar de omliggende bestemmingen.

De vernieuwde Esplanade zal nog steeds hét evenemententerrein van Almere zijn maar zal daarnaast nu ook veranderen in een kwalitatief stadspark waar mensen kunnen rondwandelen en ontspannen.

Dit jaar wordt het ontwerp verder uitgewerkt met de ambitie om in 2019 de werkzaamheden te starten.