TerugGa terug

In opdracht van de gemeente Zoetermeer ontwikkelde plein06 in samenwerking met Team V architect een gebiedsvisie voor de stadsentree. Het nu grotendeels leegstaande kantorengebied rondom de Afrikaweg en het station wordt omgevormd tot een hoogwaardig en kwalitatieve aantrekkelijke stadswijk met een mix van wonen en stedelijk programma.

Om het gebied een extra impuls te geven wordt er ingezet op vernieuwing van het station Zoetermeer door een nieuw busstation boven de A12 te realiseren. Er is gekozen om de Afrikaweg te herprofileren tot een Stadstraat en daarmee de Afrikaweg zelfs de centrale plek van het gebied te maken. Hier concentreert zich de levendigheid en ontstaan tal van ontmoetingen op de nieuwe brede trottoirs, de fietspaden en de nieuwe functies in de plinten.

De visie houdt rekening met een woningbouwprogramma van ca. 3.500 woningen in verschillende woonmilieus voor verschillende doelgroepen. De visie creëert ook de ruimte om een zeer gemixt programma te realiseren zodat wonen, werken, leren en recreëren ruimschoots aanwezig is.

Oppervlakte:
55 Hectare

Programma:
3500 woningen, centrum stedelijke voorzieningen, stationsgebied

Status:
Ambitiedocument en Gebiedsvisie

Periode:
2016-2017