TerugGa terug

Uitblijvende ontwikkeling vraagt om heroverweging
De gemeente Nieuwegein bouwt aan een nieuwe binnenstad. Het ambitieuze plan behelst onder andere de realisatie van een nieuw stadhuis, een theater, wooncomplexen, een nieuwe markt en winkelstraten. Aan de Doorslag langs het centrum zou de binnenstad worden afgerond door een fantastische kantoortoren en een woonblok. De ontwikkelclaims voor deze plots werden door het omvallen van de eindgebruiker echter niet afgenomen. Middels een concurrentiegerichte dialoog wil de gemeente deze plots weer in de markt zetten, maar dan wel op een manier die past bij deze tijd en de heroverweging van de opgave.

Ontwerpend onderzoek om kaders te herijken
In samenwerking met het projectbureau Binnenstad heeft plein06 in eerste instantie onderzocht welke ruimte er nog zat in de huidige plannen. Er is onderzocht hoe we de kwalitatieve en ruimtelijke doelstelling van de gemeente waarborgen. Aan de hand van verschillende ontwikkelmodellen zijn de stedenbouwkundige kaders herijkt.

Ontwerpvrijheden in plaats van ontwerpbeperkingen
We hebben toegewerkt naar een sterk kader voor de concurrentiegerichte dialoog. In een document zijn zowel de ambitie, de randvoorwaarden en de uitgangspunten geschetst, zodat deelnemende partijen alle informatie hadden om hun aanbieding voor te bereiden. Wij hebben er daarbij voornamelijk op gelet om – met zo min mogelijk kaders en daarmee zoveel mogelijk vrijheden – zoveel mogelijk uitdaging te creëren voor de ontwerpteams, om met kwalitatieve oplossingen te komen.

De concurrentiegerichte dialoog is inmiddels van start en verschillende partijen gaan aan de hand van de kaders hun visie op het gebied projecteren.