TerugGa terug

Plein06 heeft in opdracht van Wilgenrijk BV en in samenwerking met Gebiedsmanagers BV, Imd, Royal Haskoning DHV, IPV, Mobycon, René Knip, Hoogheemraadschap Delfland en de gemeente Maassluis het vormgevingsdocument gemaakt voor de Cornelis van der Lelylaan. Het project omvat de ontsluitingsweg voor het nieuwe woongebied Wilgenrijk van ca. 1500 woningen. In het vormgevingsdocument heeft plein06 de beeldkwaliteit vastgelegd van het gehele project dat naast de ontsluitingsweg, vijf kunstwerken, een aantal beeldbepalende inrichtingselementen en een volledige landschappelijke inpassing bevat.

Visie en uitwerking
De visie is om het gevoel van thuis zijn niet bij binnenkomst van de woning te laten ontstaan, maar bij het binnenrijden op de Cornelis van der Lelylaan. Dit gevoel start zodra de afslag richting deze ontsluitingsweg is genomen. De weg wordt omzoomd aan beide zijden door een statige bomenlaan. De laan is ingekaderd door een kenmerkend hekwerk dat de gebruikers begeleidt het woongebied in. Het gehele gebied is in harmonie integraal ontworpen. De kunstwerken zijn allemaal verschillend en uniek, maar zijn herkenbaar als een familie door de vormentaal en het materiaalgebruik. Het geheel vormt de identiteit.

Aandacht voor detail
Tot het laatste detail is de Cornelis van der Lelylaan uit ontworpen. Er zijn allerlei kleinere inrichtingselementen die het gebied herkenbaar maken. Bijvoorbeeld door betonnen poeren die de in-en uitgangen van fiets- en voetpaden markeren met een gestanst beeldmerk van Wilgenrijk. Maar ook zijn alle straatnaambordjes ontworpen door kunstenaar Rene Knip. De verschillende kunstwerken en inrichtingselementen zijn bijzonder afgewerkt door het wegwerken van bevestigingselementen en de afwerking van bijvoorbeeld lasnaden.

Onderhoud en beheer
Het onderhoud en beheer is meegenomen in de ontwerpoverwegingen. Zo is het hekwerk langs de weg niet alleen beeldbepalend, maar heeft ook een duidelijke onderhoudsfunctie gekregen: De groenstrook tussen weg en hekwerk wordt volledig vrijgehouden van elementen zodat er makkelijk intensief beheer plaats kan vinden en het aanblik van het profiel van de weg altijd netjes eruit ziet. Aan de achterzijde van het hekwerk kan veel minder intensief worden onderhouden en vormt heirdoor een groen decor achter het hekwerk.

Ieder zijn eigen expertise door middel van BVP (prestatie inkoop)
In het vormgevingsdocument zijn de beeldbepalende elementen zo goed mogelijk vastgelegd. De technische uitwerking ervan is zoveel mogelijk vrijgelaten. Hierdoor kunnen aannemers hun expertise op het gebied van uitvoer laten gelden. Met de aanbesteding van het werk is een oproep gedaan aan de aannemer om hetzelfde oog voor detail en afwerking in de uitvoer te alten zien. Door de methode van BVP te kiezen als aanbestedingsprocedure zal de aannemer die het beste invulling geeft aan de gewenste vormgeving uiteindelijk gekozen worden om het werk uit te voeren.

In 2016 worden de werkzaamheden voor de bouw gestart. In januari 2017 wordt de weg opengesteld.