TerugGa terug

Aanleiding
Als onderdeel van de verbetering van de bereikbaarheid van ‘Parkstad’ wordt een nieuwe ringweg gerealiseerd. Het voorkeurstracé van de nieuwe ringweg loopt vanaf de A76 noordelijk rondom Brunssum om aan de oostzijde zuidelijk af te buigen richting Landgraaf en Kerkrade, waar via de N281 weer aansluiting wordt gevonden op de A76. De nieuwe ringweg is aanleiding voor de gemeente Brunssum om de mogelijkheden voor de ontwikkeling van de Oostflank van Brunssum te onderzoeken.

Brunssum Hills
‘Brunssum Hills’ is een gebied voor wonen en meerdaagse recreatie voor actieve mensen. Het is het gebied waar men zich een aantal dagen terugtrekt om aan lichaam en geest te werken door sport, wellness, natuurbeleving en cultuur. In ‘Brunssum Hills’ zijn de functies er op gericht om de actieve mens met oog voor kwaliteit een waardevolle tijd te geven. ‘Brunssum Hills’ heeft een bovenregionale functie en biedt een kwalitatief meerdaags recreatiegebied voor jonge veertigers en een aantrekkelijk woonmilieu voor 55+-ers. De uitwisseling tussen de meerdaagse bezoekers en de permanente bewoners is uniek, maakt het gebied levendig en creëert waarde voor de regio. Voor eendaags recreatie en amusement kan men terecht in de omliggende dorpen en steden, als Maastricht, Aken, Luik en in het Ruhrgebied.

Dynamiek
Door het gebied loopt de ‘Parklane’, een vijf en halve kilometer lang wandel- en fietspad, dat door het gebied rondom de huidige defensie site loopt. De ‘Parklane’ verbindt Brunssum met de Oostflank en voert langs verschillende deelgebieden. Langs het pad liggen een aantal open plekken met ieder een eigen karakter. Zo zijn er cultuurvelden met ruimte voor openluchttheater en paradevoorstellingen en speelvelden geschikt voor picknick en buitenspelen.

Uitstraling
De uitstraling van het gebied en de diverse functies is van hoge kwaliteit en puur. Net als de omgeving. De bossen, het Rode Beekdal en de heides hebben een prominente plek, waarbij duidelijk ruimte wordt gecreëerd voor ecologische verbindingszones. De ruige omgeving van de dagbouw groeve wordt gedeeltelijk benut voor het aanleggen van een meer met de ‘Culture Cube’ als architectonisch icoon. Dit unieke nieuwe landschap, waar steile hellingen en water samen komen, biedt ruimte voor (recreatie)woningen, een strand en outdoor activiteiten. Naast recreatie, sport, wellness en wonen is er in het concept ruimte voor hoogwaardige bedrijventerreinen. Deze terreinen bieden plaats voor huidige bedrijven in het gebied, geconcentreerde retail activiteiten, uitbreidingsmogelijkheden voor lokale ondernemers en nieuw te vestigen bedrijven.

Duurzaamheid

Alle functies in het gebied worden op een duurzame manier ontwikkeld en gebouwd. Daarnaast zijn er door de ruimte opzet en de lage bebouwingsdichtheid een groot aantal groene gebieden met ruimte voor natuur in het gebied aanwezig. Hierdoor wordt zo veel mogelijk recht gedaan aan het pure landschap van de Oostflank.