TerugGa terug

Bangert & Oostpolder Hoorn

Plannen voor de ontwikkeling van een groot nieuw woongebied in de Bangert en Oostpolder bij Hoorn vielen, door de woningbouwcrisis in 2013, bijna helemaal stil. De woonontwikkeling die voor ruim 3000 woningen moesten gaan zorgen miste de benodigde identiteit en visie in het plan om succesvol voort te zetten.

plein06 en Fakton  kregen in 2013 de opdracht om te onderzoeken hoe de woningbouwproductie in de Bangert en Oosterpolder weer duurzaam op gang gebracht kon worden. Zij zijn met hun gebundelde ruimtelijke en financiële kennis de woningvraag in Hoorn gaan onderzoeken, analyseren en gaan matchen met het aanbod in de Bangert en Oosterpolder. Op basis hiervan stelden zij samen aanbevelingen voor een nieuwe ontwikkelstrategie op, zowel qua tempo, typologien, ruimtelijke structuur en verhoudingen tussen markt en overheid.

Centrumplan en Wijkvisie
Vervolgens heeft plein06 een ontwerpende rol op zich genomen. We hebben een nieuwe hoofdstructuur ontworpen, en eerste deelgebied van 100 woningen verkaveld en  een definitief centrumplan ontworpen. Dit alles onder de paraplu van een gezamenlijk met ontwikkelaars en gemeente nieuwe wijkvisie.

Daarnaast zijn er door plein06 onder meer zijn er spelregels opgesteld voor de ruimtelijke inrichting van het gebied die doorgevoerd worden in alle aspecten van de ontwikkeling, om zo een vaste en consistente identiteit aan de wijk te geven.

Dorpse Sfeer
In het toonaangevende ontwerp is de parkeergelegenheid aan de achterkant in hoven geplaatst, wat leidt tot woningen aan het park.Je woont nu of aan de gezellige dorpsstraat of aan een parkscheg. Om een echte dorpse sfeer te creëren is ook gezorgd dat ieder huis een voortuin heeft, waardoor geen enkele woning direct aan de stoep ligt.

Inmiddels zijn delen van het ontwerp gerealiseerd.