TerugGa terug

Gebiedsvisie Entree gebied Zoetermee Afrikaweg e.o.

In opdracht van de gemeente Zoetermeer ontwikkelde plein06 ism. Team V architect een gebiedsvisie voor de stadsentree. Het nu grotendeels leegstaande kantorengebied rondom de Afrikaweg en het station wordt omgevormd tot een hoogwaardig en kwalitatieve aantrekkelijke stadswijk met een mix van wonen en stedelijk programma. Om het gebied een extra impuls te geven wordt er ingezet op vernieuwing van het station Zoetermeer door een nieuw busstation boven de A12 te realiseren.

Plein06 onderzocht meerdere varianten om de Afrikaweg die een van de belangrijkste toegangen tot de stad is te herprofileren om daarmee de barrière in het gebied weg te nemen. Er is gekozen om de Afrikaweg te herprofileren tot een Stadstraat en daarmee de Afrikaweg zelfs de centrale plek van het gebied te maken. Hier concentreert zich de levendigheid en ontstaan tal van ontmoetingen op de nieuwe brede trottoirs, de fietspaden en de nieuwe functies in de plinten.

Door stevig in te zetten op een stadstraat ontstaat er aan de achterzijde een geluidsluw gebied waar de Zoetermeerse woonkwaliteit naar boven komt. Een groene woonomgeving die direct verbonden is met de grote stadsparken en het station.

TeamV architecten tekende aan het nieuwe busstation en het nieuwe landschap over de A12. Inzet van de visie is een nieuw bus en stationsplein boven de A12 dat met een vloeiend verloop in het maaiveld de wijken aan weerszijden van de A12 aan elkaar koppelt.

De visie houdt rekening met een woningbouwprogramma van ca. 3.500 woningen in verschillende woonmilieus voor verschillende doelgroepen. De visie creëert ook de ruimte om een zeer gemixt programma te realiseren zodat wonen, werken, leren en recreëren ruimschoots aanwezig is.