TerugGa terug
  • Aantal reacties: 0

De bloemkoolwijk – een stedenbouwkundige structuur die voornamelijk in de jaren 70 een groot deel van Nederland heeft opgevuld. Meer dan een kwart van de huidige Nederlandse woningvoorraad werd gebouw tussen 1970 en 1985. Een groot deel daarvan kwam terecht in deze zogenaamde ‘bloemkoolwijk’. De benaming doelt op de fijnmazige infrastructuur die doodloopt op het collectieve woonerf, waar alle voordeuren op uitkomen. Verkeersstromen zijn zoveel mogelijk gescheiden en de woonwijken worden omringd door een openbare groenstructuur.

Nu, bijna vijftig jaar na de opkomst van de bloemkoolwijk begint de uitstraling en de inrichting van de bestaande bloemkoolwijken echter te verouderen. Dus is de tijd aangebroken om opnieuw na te denken over het gebruik en de inrichting van deze wijken.

In de wijk Kruiszwin te Julianadorp heeft de gemeente Den Helder breed onderzoek onder de inwoners gedaan. De bewoners kregen vragen over de inrichting van hun woonomgeving en ook over allerlei zachte waarden van hun woonomgeving: denk aan de sociale cohesie in het gebied, de mogelijkheden tot ontmoeting en de duurzaamheid van het gebied.

Toolbox
Na deze inventarisatie is plein06 door de gemeente gevraagd om het onderzoek verder voort te zetten. Wij zijn de wijk op stedenbouwkundig niveau gaan analyseren om direct al mogelijke problemen in de inrichting en mogelijke oplossingen op het gebied van inrichting van de openbare ruimte te vinden.

Vervolgens hebben onze ontwerpers een toolbox samengesteld, die verschillende ruimtelijke inpassingsmogelijkheden toont. En deze op begrijpelijke wijze koppelt aan het effect dat ze hebben op de zachte waarden uit het onderzoek. Hierdoor kunnen de bewoners op een gemakkelijke wijze nadenken over hun woonomgeving en de effecten die verschillende ingrepen hebben op hun wijk.

Plankaart van een hof in het onderzoeksgebied
De aandachtspunten die in de wijk gesignaleerd werden naar aanleiding van het onderzoek van de gemeente.

Twee voorbeelden van oplossingen uit de plein06 toolbox

Bewonersavond
Op 17 juli 2018 organiseerden we samen met de gemeente een bewonersavond waar meer dan dertig bewoners aanwezig waren. Bewapend met onze toolbox zijn deze inwoners aan de slag gegaan om de gesignaleerde problematiek aan te pakken. Samen met de ontwerpers hebben ze  verschillende ruimtelijke invullingen gekozen die volgens hen nodig zijn om hun woonerf te verbeteren – variërend van kleine ingrepen zoals het aanleggen van bijzondere oversteekplaatsen, tot het bouwen van een speeleiland of het organiseren van een buurtbarbecue.

Vervolg
Met het onderzoek van de gemeente, de ontwikkelde toolbox en de input van de bewoners. Werkt plein06 de komende tijd verder aan het analyseren van al het materiaal om zo uiteindelijk tot een verdere organisatieschets voor het gebied te komen.

 

Geef een reactie