TerugGa terug
  • Aantal reacties: 0

Vrijdag 22 maart waren Tjerk en Koen aanwezig in de Lourdeskerk in Scheveningen bij Regio in de Toekomst: de Oproep, initiatief van BNSP en NVTL. Na een half jaar keihard werken presenteerden de teams hun resultaten. Inspirerende visies voor de grote opgaven die de NOVI agendeert:

  • duurzame economie
  • bereikbare woon- en werkomgeving
  • toekomstbestendig landelijk gebied
  • klimaatneutrale samenleving.

In Regio van de Toekomst onderzochten zes ontwerpteams in vier regio’s de ruimtelijke consequenties van actuele opgaven, zoals verstedelijking, klimaatadaptie en de omslag naar een circulaire economie.

In een samengesteld team van ontwerpbureaus heeft plein06 ontwerpend onderzoek gedaan naar een circulaire bouweconomie voor de Regio Rotterdam-Den Haag. Het ontwerpend onderzoek spitst zich toe op drie locaties langs het water van de Schie. De focus voor plein06 lag op de Schieoevers in Delft. Dit is de ideale testlocatie om uit te vinden hoe materialen die vrijkomen bij de sloop van oude bedrijfspanden ter plekke voor nieuwe woningen gebruikt kunnen worden.

Lees hier ook nog een artikel van de Blauwe Kamer:  Regio van de Toekomst: De toekomst in Zuid-Holland is van hout

Geef een reactie