TerugGa terug
  • Aantal reacties: 0

Op woensdag 5 juni is met een feestelijke opening de moestuin Mandolinestraat in gebruik genomen. Deze tuin is tot stand gekomen op initiatief van een bewoner en met hulp van Rijswijk Wonen, Welzijn Rijswijk, Waterpas, Graphorn en plein06. In het kader van “verbouw voedsel dicht bij waar het gegeten wordt” werd in de gemeenschappelijke binnentuin van de portiekflat’s een moestuin aangelegd.

Plein06 heeft in een workshop georganiseerd gezamenlijk met de buurtbewoner. Hier werd het ontwerp ter discussie gesteld en samen met de bewoners verder aangepast. Uiteindelijk is er een moestuin gemaakt die uit een grote cirkel, verdeeld in tien punten. Iedere deelnemer gaat één punt als moestuin gebruiken.

plein06 tekende ook een perspectief op de hele binnentuin, zodat het op den duur een plek kan worden waar buren elkaar ontmoeten en samen bezig kunnen zijn. In dezelfde vormentaal zijn speelplekken, heemtuinen en BBQ plekken toe te voegen. Het is de inzet van de corporatie om meer samenhang en betrokkenheid in de buurt te krijgen.

Inmiddels zijn de moestuinen aan de deelnemers in beheer gegeven en zijn de eerste plantjes en zaadjes geplant.

Geef een reactie