TerugGa terug
  • Aantal reacties: 0
Ontwikkelingskader Den Haag Leyweg-Escamplaan
 
In het afgelopen kwartaal heeft Plein06 in opdracht van de gemeente Den Haag het ontwikkelingskader opgesteld voor een nieuw stuk stad in Den Haag: de locatie rondom het HagaZiekenhuis. De basisopgave is om het stedenbouwkundige kader uit 2011 verder uit te werken tot een samenhangende kwaliteit met beeldregels voor de nieuwe ontwikkeling, qua stedenbouw, architectuur en buitenruimte. Het programma van circa 620 woningen met zorggerelateerde commerciële functies en een openbaar toegankelijke parkeergarage wordt zorgvuldig ingepast in het stedelijke weefsel.
De locatie heeft verschillende gezichten: een stedelijke kwaliteit aan de Leyweg en een groene kwaliteit aan de Escamplaan en het Florence Nightingale park. Het groene karakter van het achterliggende park presenteert zich aan de Leyweg. De beeldregels zijn er op gericht om de menselijke maat in het gebied te brengen en de beleving vanaf ooghoogte aantrekkelijk te maken. De overgangen van bebouwing naar openbaar gebied zijn zorgvuldig beschreven, om daarmee een aangenaam woonklimaat te maken. Binnen de ontwikkeling vormt het Els Borst-Eilersplein de centrale plek rondom de entree van het HagaZiekenhuis, die tevens het OV-knooppunt aan de Leyweg met de ziekenhuisentree verbindt.
 
Het ontwikkelingskader wordt binnenkort ter inzage gelegd en naar verwachting eind dit jaar bestuurlijk vastgesteld.
160822_leyweg_nieuwplan
160912_ooghoogte_zijstraat
 

 

Geef een reactie