TerugGa terug
  • Aantal reacties: 0

 

RECER, Lentiz en van Mierlo Bouw en Ontwikkeling werken gezamelijk aan een plan voor een hippisch kenniscampus in Maasland. Een (inter)nationale topsport opleiding voor de paardensport en alles wat daarbij komt kijken. Een ontwikkeling die het aanzien van de Nederlandse ruitersport internationaal versterkt. Tijdens de ontwikkeling van het plan gaan we actief in gesprek met buurtbewoners, betrokkenen en omwonenden om naar hun visie over dit plan te luisteren.

Het plan voor deze campus versterkt daarnaast de regio op regionale schaal in economische, educatieve en maatschappelijke zin. De stad-land relatie wordt benadrukt door recreatieve routes vanuit de rand van Maasland naar het buitengebied te ontwerpen en te faciliteren en daarmee de toegankelijkheid te verbeteren. Met extra aandacht voor landschappelijke inpassing die hoort bij de identiteit van Midden-Delfland, haar dorpsranden en met het oog op de gebruiker van het landschap krijgt de rand van Maasland een passende en aantrekkelijke nieuwe functie bij, voor zowel ruiters, fietsers en voetgangers.

plein06 werkt de komende tijd samen met ontwerppartner Converse Architects en coalitiegenoot BPD aan het plan voor deze landschappelijke inpassing en maakt het masterplan van deze campus ontwikkeling.

Geef een reactie