TerugGa terug
  • Aantal reacties: 0

Centrumgebied

Gemeente Almere ziet in haar centrumgebied de komende jaren meerdere transformatie en verdichtingsopgaven op zich af komen. Om op voorhand duidelijkheid te kunnen geven over de kaders voor deze opgaven stelt de gemeente een ontwikkelkader vast. plein06 is gevraagd het Programmateam Binnenstad te ondersteunen bij het opstellen van dit ruimtelijk ontwikkelkader voor het centrumgebied. Het ontwikkelkader spreekt zicht niet enkel uit over (deel)gebieden, maar ook over de verwachte rolverdeling privaat-publiek en op welke termijn bepaalde ontwikkelingen worden voorzien.

Geef een reactie