TerugGa terug
  • Aantal reacties: 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij plein06 ontwerpen we meer dan mooie en inspirerende plekken; we zorgen voor échte toekomstbestendigheid. We geven altijd een inspirerende maar praktische draai aan duurzaamheid, zodat er wordt gezocht naar zo veel mogelijk meerwaarde bij toekomstbestendige ontwikkelingen. Natuur inclusief, sociale cohesie en klimaatadaptief zijn de kernwaarden waarmee we nu de toekomstige duurzaamheid in de praktijk brengen

Natuurinclusief ontwikkelen en bouwen is een pionierspraktijk die inhaakt op de aanwezige biodiversiteit in het stedelijk gebied en deze door slimme ontwerpkeuzes vergroot en uitbreid. Maar wat houdt dat nu precies in, wat komt er allemaal bij kijken en hoe ga je daar in het ontwerpproces praktisch mee om?

De Voordelen
Bij natuurinclusief bouwen en ontwikkelen is het uitgangspunt dat ecologie en biodiversiteit als volwaardige functies in het ontwerp worden meegenomen. Met biodiversiteit bedoelen we veel verschillende soorten planten en dieren maar ook een diversiteit aan genen. Geen enkele soort kan op zichzelf overleven, vandaar dat de onderlinge relatie tussen soorten, het ecosysteem, ook van belang is. Door natuurinclusief te ontwerpen creëer je kansen om de diversiteit aan soorten en de onderlinge relatie tussen soorten te versterken. Hoe diverser een ecosysteem is: hoe veerkrachtiger het is. En een veerkrachtig ecosysteem geeft ons mensen ook voordelen; de zogenaamde ecosysteemdiensten. Groene netwerken zorgen ervoor dat water sneller infiltreert en overlast voorkomt. Beplanting zorgt ook voor verkoeling wat urban heat islands tegen gaat.  Waterzuiverende planten ervoor zorgen dat een vijver zwemwaterkwaliteit bereikt of dat erin gevist kan worden. En als er nestgelegenheid wordt gemaakt voor vleermuizen en gierzwaluwen zullen zij als dank dagelijks duizenden muggen en spinnen verorberen. Om hierop in te kunnen spelen is kennis van individuele soorten van belang, maar ook wat voor relaties zij onderling vormen.

 

Hoe eerder natuurinclusiviteit in het proces meegenomen wordt; hoe meer voordelen er mee te behalen valt. Door zo vroeg mogelijk na te denken over de biodiversiteit in een gebied is het makkelijk en intuïtief te combineren met andere ontwerplagen zoals de stedenbouwkundige structuur, de infrastructuur en de beplanting. Wegen en singels kunnen belangrijke vleermuizenroutes worden als ze op de juiste plek liggen en goed verbonden zijn met hun nest- en slaapplekken. Nestgelegenheid kan mooi in de daken of muren verwerkt worden en aan het oog onttrokken worden, in plaats van grove nestkasten die later tegen de muren worden gespijkerd. Planten die niets bijdragen aan de bestuiving door insecten, zoals de Hortensia ‘Anabelle’, worden niet toegepast en in plaats daarvan wordt gekozen voor soorten met dezelfde uitstraling zoals Philadelphus ‘Virginal’ of Viburnum opulus.

We kijken verder dan alleen toevoegingen achteraf daardoor worden er echte oplossingen gevonden. Dit verhoogt niet alleen de esthetische waarde van ecologische ingrepen, het biedt ook ruimte voor innovatieve oplossingen, die geïntegreerd worden en het concept versterken. Zo hebben we in Maassluis een brug ontworpen waarin we in het steunpunt een gemaal en een aantal verschillende vogel- en vleermuizenkasten hebben geïntegreerd. Hiermee zorgen we ervoor dat het bouwen van de brug het landschap niet aantast maar juist aanvult en dat de biodiversiteit versterkt wordt.

Symbiose
Met natuurinclusief ontwerpen zorgen we er ook voor dat er symbiose ontstaat tussen mens en natuur, waarin ontmoeting tussen beiden maar ook tussen mensen onderling centraal staat. Wij mensen zijn gelukkiger en gezonder als we dicht bij de natuur leven, maar we moeten er ook verantwoordelijkheid voor dragen dat de natuur gelukkig is met onze aanwezigheid.

Door onze kennis te vergroten over hoe ecosystemen werken en dit toe te passen in onze ontwerpen kunnen we op de juiste plekken reuring en ontmoeting stimuleren voor soorten die daar hun voordeel van doen. Op plekken waar veel mensen samen komen is immers ook vaak voedsel voor dieren te vinden. Waar de mens behoefte heeft aan rust, is dit ook voor veel dieren van belang; bijvoorbeeld in de voortplantingsperiode wanneer ze niet verstoort willen worden. De juiste keuzes maken zorgt ook voor meer beleving van de natuur en de educatieve waarde ervan. Er kan ontworpen worden met de veranderingen van de seizoenen, zodat er altijd voedsel en schuilplaatsen aanwezig zijn. Ook het toepassen van beplanting die ’s avonds bloeit kan de beleving van een zomeravond op de veranda vergroten, en tegelijkertijd nectar bieden aan nachtvlinders. De ingreep die we doen moet nauw afgestemd zijn op de soort waarvoor je het doet en kan tegelijkertijd een voordeel zijn voor ons mensen.

Verbinden & combineren
Om op iedere schaal toekomstbestendig en natuurinclusief te ontwerpen is het belangrijkste doel in het proces om verbindingen te herkennen, te gebruiken en te creëren. Met ontwerpend onderzoek naar het landschap, de historie en omgeving van een nieuw gebied krijg je in je ontwerp een begrip voor de context en kan je kansen identificeren die een wijk natuurinclusief kunnen maken.

Met natuurinclusiviteit zullen nieuwe woonwijken en steden juist een verbindende factor worden in het landschap, in plaats van een onderbreking. Door juiste ontwerpkeuzes wordt de geschiedenis van een landschap naar voren gehaald en wordt de identiteit van een gebied versterkt. Door verschillende biotopen (leefgebied van specifieke soorten planten en dieren die een ecosysteem vormen) in een gebied samen te laten komen en ruimte te geven, creëer je door verbindingen mogelijkheden voor migratie en uitwisseling van soorten. Dit vergroot de genendiversiteit wat van belang is om incest te voorkomen. Hoe (bio)diverser hoe sterker het natuurlijk systeem wordt. Er zullen dan minder snel dominante soorten overheersen, waardoor ook overlast beperkt blijft.

Kennis
Uiteindelijk is natuurinclusief bouwen niet iets dat je zomaar even toevoegt aan je project. Het vergt niet alleen veel kennis van aspecten als ecologie, specifieke kennis van plant-en diersoorten, landschap, leefomgevingen en natuurlijk menselijk gedrag maar het dwingt ontwerpers ook om gedurende het hele proces op meerdere schaalniveaus na te denken over de effecten van hun ontwerpkeuzen. Wat het oplevert is een gebied dat klaar is voor de toekomst, duurzaam is en vooral een prettige en uitnodigende plek is om in te wonen of verblijven – daar zetten wij er bij plein06 vol op in.

Geschreven door: Nina Ravestein

Leestip:  Stadsnatuur maken van Jacques Vink, Niels de Zwarte en Piet Vollaard

Geef een reactie