TerugGa terug
  • Aantal reacties: 0

De gemeente Dordrecht heeft in 2016 een ontwikkelvisie aangenomen voor het Spuikwartier. Het Spuikwartier ligt tussen
het station Dordrecht en de Binnenstad in. De ontwikkelvisie beschrijft de toenemende kantoren leegstand in het gebied en de behoeft om een nieuw vestigingsmilieu te creeren voor de ‘moderne kenniswerker’ zowel op het gebied van wonen als werken. De ontwikkelvisie schets de opgave en bepaald het traject en de aanpak op gebiedsniveau.

De gemeente Dordrecht heeft plein06 en KAS gevraagd om de ontwikkelvisie te vertalen naar een gebiedsvisie die leidraad kan vormen voor gemeentelijke investeringen en kaders mee geeft aan marktpartijen.

Daartoe onderzoeken we doormiddel van mogelijke scenario’s de kansen voor het gebied. De zoektocht moet leiden tot kaders en harde randvoorwaarden. Daar tegenover staat het gesprek met marktpartijen en de stad om te komen tot de onderscheidende kwaliteit van het gebied die door gezamenlijke aanpak kan worden versterkt en die nieuwe vestigers naar het gebied kan trekken.

Plein06 en KAS werken samen met de integrale projectgroep die vanuit de gemeente betrokken is. Door het integrale project team ontstaat er een gebalanceerd ontwerpend onderzoek waarin stedenbouwkundige kwaliteit, verkeersstructuur, parkeer exploitatie  en grondexploitatie gelijk op gaan.

Geef een reactie